Reklama

Paragon czyli to czego boją się taksówkarze!

Od momentu zamontowania kasy fiskalnej w taksówce dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi stanie się paragon fiskalny. Będzie on zarówno dowodem prawidłowo i uczciwie wykonanej usługi przez taksówkarza, jak podstawą do reklamacji przez klienta.

Paragon z taksówki będzie się różnił nieco od zwykłego paragonu sklepowego. Będzie musiał zgodnie z przepisami zawierać: imię i nazwisko kierowcy taksówki (czyli podatnika), oraz jego adres, numer rejestracyjny oraz numer boczny taksówki, datę wykonania usługi, z określeniem, w godzinach i 

minutach, czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu, odległość przejechaną w czasie kursu, jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls, liczbę impulsów i wartość usługi odnoszących się do poszczególnych taryf, wartość poszczególnych innych opłat taryfowych, a także: numer NIP taksówkarza, kolejny numer wydruku, wartość sprzedaży i kwoty podatku VAT, wartość sprzedaży zwolnionej z podatku, łączną kwotę podatku, łączną kwotę należności, kolejny numer paragonu fiskalnego, logo fiskalne oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy.

Ci spośród taksówkarzy, którzy będą wykonywali usługi, których nie rozlicza się według wskazań taksometru (np. przyniesienie bagażu, holowanie drugiego samochodu) muszą mieć kasę rejestrującą wyposażoną w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych - indywidualnie negocjowanych z klientem. Wówczas paragon fiskalny oprócz danych wymienionych powyżej będzie zawierał: cenę uzgodnioną do zapłaty i kwotę podatku podlegającą ewidencji w pamięci fiskalnej kasy, imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres (te dane mogą być wpisane ręcznie), miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu (tu podobnie).

Dwie ostatnie pozycje mogą być wypełnione ręcznie, ale zarówno na oryginale, jak i kopii paragonu. Fakt wręczenia klientowi tak sporządzonego dokumentu powinien być przez niego potwierdzony czytelnym podpisem na kopii paragonu (ale tylko w przypadku usługi realizowanej według ceny umownej).

Reklama

Paragon fiskalny dokumentuje każdą transakcję dokonaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej i powinien być wydany klientowi bez względu na to, czy wyraził on życzenie otrzymania go, czy też nie.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: paragony | taksówki | taksówkarze | kasy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy