Jola

Czy ubezpieczenie AC przechodzi na nabywcę samochodu tak samo jak OC? I czy agent ubezpieczeniowy powinien poinformować zbywcę i nabywcę auta o ewentualnym przejściu,bądź nie praw z polisy.Dla wyjaśnienia zbywca i nabywca są rodzeństwem i ich sprawy ubezpieczenia prowadzone są przez tego samego agenta.

Polisa AC zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco (§ 16.1.4)rozwiązuje się z upływem 3 dni roboczych od daty przeniesienia własności (zbycia) pojazdu. Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy ubezpieczenia szczegółowo opisane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco oraz Ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach (OC).

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje