Warszawa. Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kiełpin coraz bliżej!

Decyzja środowiskowa dotycząca budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa-Kiełpin została utrzymana w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Andrzeja Szwedę-Lewandowskiego. Jest to kolejny krok w kierunku rozpoczęcia inwestycji. Decyzja umożliwi uzyskanie finansowania na realizację budowy.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę warszawskiego oddziału GDDKiA, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kiełpin według wariantu II.  - GDOŚ utrzymał decyzję środowiskową w mocy oraz dokonał w niej zmian - zaznaczyła Małgorzata Tarnowska.

- GDOŚ wprowadził zmiany w decyzji środowiskowej w zakresie m.in. lokalizacji zaplecza budowy, przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów kolidujących z przyszłą trasą, skontrolowania - przed rozpoczęciem robót - obszaru budowy pod kątem występowania zwierząt, zabezpieczenia drzew w rejonie budowy przed uszkodzeniami, zapewnienia szczególnego nadzoru herpetologa (badacz płazów i gadów), przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, wykonania szczelnego, obustronnego ogrodzenia z siatki stalowej na całej długości drogi, a także prowadzenia monitoringu przejścia dla średnich i dużych zwierząt przez pięć kolejnych lat od momentu oddania drogi do użytku - tłumaczyła.

Reklama

Przekazała, że ponadto zobowiązał GDDKiA do przeprowadzenia badań poziomu hałasu w terminie 12 miesięcy od dnia oddania trasy do ruchu i przedstawieniu jej wyników do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie 18 miesięcy od dnia oddania drogi do użytku.

- Ponadto GDOŚ postanowieniem odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji. Na tym etapie postępowania odwoławczego nie zaistniały przesłanki, które obligowałyby GDOŚ do wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w Warszawie - podkreśliła.

Wskazała, że ostateczna decyzja środowiskowa dla budowy S7 Warszawa - Kiełpin daje zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji. "Harmonogram jej realizacji będziemy mogli podać po uzyskaniu środków finansowych. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na kolejny etap realizacji inwestycji" - powiedziała.

- Przyszły odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie, ułatwiający dojazd do stolicy od północy, będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Bielany) droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości około 12,9 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Kolejowa w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie - podała.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA podkreśliła, że dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Wólka Węglowa. "Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli - pierwszego o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m. Po wyjściu z tuneli wzniesie się ponad teren nad drogą ekspresową S8" - przekazała.

- Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł Generała Maczka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł NS. Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne. Wykonawca robót wybuduje również przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy - podkreśliła.

Dodała, że wjazd na trasę S7 będzie możliwy poprzez następujące węzły: Kolejowa, Wólka Węglowa, Generała Maczka i NS - połączenie z Trasą Armii Krajowej S8.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Droga ekspresowa S7 | budowa dróg | inwestycja drogowa | Warszawa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy