Projekt rozporządzenia w sprawie opłat na drogach trafił do konsultacji

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych - wynika z informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, należy wydać nowe rozporządzenie określające tryb, zakres i sposób prowadzenia kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Ma to związek z wejściem w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowy System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Opłata elektroniczna pobierana będzie w nim z wykorzystaniem technologii satelitarnej.

Projekt rozporządzenia uwzględnia ustawowe zmiany, które wpływają na tryb, zakres i sposób prowadzenia kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Obejmują one m.in. nałożenie na użytkowników dróg nowych obowiązków związanych z korzystaniem z urządzeń, które będą stosowane systemie, wprowadzenie nowych sankcji z tytułu nieprawidłowego zarejestrowania się użytkownika w rejestrze czy wprowadzenie, obok kar pieniężnych nakładanych w formie decyzji administracyjnej, grzywien nakładanych w formie mandatu karnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowane rozporządzenie zachowuje wprawdzie dotychczas stosowany w rozporządzeniu kontrolnym podział na kontrolę stacjonarną i mobilną. Ze względu na rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, konieczne jest jednak nowe podejście do tej kwestii.

Obecnie w przypadku kontroli stacjonarnej są to stacjonarne albo przenośne przyrządy automatycznie ujawniające i rejestrujące informacje o naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej. Natomiast w przypadku kontroli mobilnej, która prowadzona jest bezpośrednio na drodze, są to przyrządy ujawniające i rejestrujące informacje o naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej zainstalowane w pojazdach używanych przez kontrolującego.

W związku z nowymi przepisami wprowadzającymi dla korzystających z dróg obowiązek zarejestrowania się w systemie poboru opłat i podania danych pojazdu podlegającego opłacie zgodnie ze stanem faktycznym, istnieje konieczność określenia w rozporządzeniu trybu kontroli prawidłowości przedmiotowej rejestracji. W tym przypadku automatyczne ujawnianie naruszeń przez urządzenia systemu nie będzie bowiem możliwe, a wykrycie ewentualnych nieprawidłowości opierać się będzie przede wszystkim na analizie danych znajdujących się w rejestrze systemu poboru opłat, dokumentach pojazdu, innych rejestrach i bazach danych, do których dostęp ma Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

"W konsekwencji zaproponowano, że rozróżnienie trybów kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej opierać się będzie na tym, kto wykonuje czynności kontrolne. W przypadku kontroli stacjonarnej czynności kontrolne wykonywane są niejako +zza biurka+, na podstawie danych, do których dostęp ma GITD, w tym z danych rejestrowanych przez urządzenia kontrolne systemu, przez pracowników urzędu obsługującego GITD (...). Natomiast czynności prowadzone bezpośrednio na drodze, także z wykorzystaniem specjalnie do tego przystosowanych pojazdów służbowych, wykonują umundurowani inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego (...) W konsekwencji w projektowanym rozporządzeniu przesądza się, że w trybie kontroli mobilnej kontrolę wykonują właśnie inspektorzy ITD" - czytamy.

Zmiana rozporządzenia wynika z wprowadzenia nowego systemu poboru opłat za przejazd drogami. Rozpoczęcie poboru opłaty w nowym systemie o nazwie e-TOLL przewidziane jest na pierwszą połowę czerwca. Obecny system poboru opłat, czyli viaTOLL, będzie działał do końca czerwca 2021 roku, co oznacza, że dwa systemy będą działały równolegle przez miesiąc.

Reklama

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy