Wyłączenia odpowiedzialności, czyli kiedy nie dostaniesz odszkodowania z OC samochodu?

Istnieje szereg sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. O ile w przypadku AC okoliczności takie nie są absolutne i podlegają interpretacjom, o tyle kwestie OC regulowane są ustawowo. Zobacz, w jakich sytuacjach nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia OC swojego pojazdu.

Ustawowe wyłączenia odpowiedzialności

Wszelkie kwestie ubezpieczenia OC samochodu reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z jej zapisami towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji szkody, która:

Reklama
  • wyrządzona została przez kierującego pojazdem właścicielowi auta. Prościej: nie dostaniesz rekompensaty z tytułu ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone samemu sobie, a także za szkody, które wyrządziła ci inna osoba kierująca pojazdem, którego jesteś właścicielem/współwłaścicielem;
  • dotyczy odpłatnie przewożonych przez ciebie ładunków i przesyłek, chyba że szkodę wyrządził posiadacz innego pojazdu;
  • dotyczy przewożonych przez ciebie przedmiotów wartościowych, a więc biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, zbiorów filatelistycznych, itp. To wyłączenie wiąże się z trudnością wyceny utraconych przedmiotów;
  • miała negatywny wpływ na środowisko naturalne, polegający na jego zanieczyszczeniu lub skażeniu. Załóżmy, że spowodowałeś kolizję z cysterną przewożącą paliwo. W wyniku zderzenia cysterna przewróciła się i doszło do wycieku paliwa. Substancja skaziła pobliskie tereny zielone, a więc w tej okoliczności ubezpieczenie OC przestaje cię chronić. Będziesz musiał z własnej kieszeni ponieść koszty usunięcia wszelkich szkód związanych z kolizją.

Kiedy jeszcze nie przysługuje odszkodowanie z OC auta?

Podstawowe ustawowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli nie zamykają listy okoliczności, w których towarzystwo z dużym prawdopodobieństwem odmówi wypłaty odszkodowania. Na rekompensatę nie będziesz mógł liczyć także w sytuacjach, w których dojdzie do szkody:

wyrządzonej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Jeśli spowodujesz kolizję, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, ubezpieczenie OC pojazdu nie ochroni cię przed poniesieniem kosztów rekompensaty wypłaconej drugiemu kierowcy. W takim wypadku ubezpieczyciel wróci do ciebie z żądaniem tzw. regresu, czyli zwrotu kosztów odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu;

  • wyrządzonej przez kierowcę bez prawa jazdy. Jeśli pożyczysz samochód osobie, która nigdy nie zdała egzaminu na prawo jazdy, w przypadku stłuczki kierowca ten prawdopodobnie dostanie maksymalny mandat (500 zł). Jedno z was zostanie też obciążone kosztami likwidacji szkód i rekompensaty wypłaconej właścicielowi drugiego pojazdu;
  • wyrządzonej przez kierowcę, któremu pożyczyłeś samochód. Jeśli inny kierowca spowoduje wypadek, ubezpieczyciel ponosi tylko koszty strat osoby poszkodowanej przez twój pojazd;
  • dotyczącej samochodów należących do tego samego właściciela. Może się zdarzyć, że w jednym gospodarstwie domowym kilka samochodów zarejestrowanych jest na jednego właściciela, ale każdym z nich jeździ inny członek rodziny. Jeśli kiedykolwiek dojdzie do stłuczki między tymi samochodami, z żadnego ubezpieczenia OC nie będzie możliwe pokrycie kosztów likwidacji szkód.
  • spowodowanej umyślnie lub po której uciekłeś z miejsca zdarzenia. Zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego ucieczka z miejsca zdarzenia to sytuacja, w której kierowca zbiegł z miejsca kolizji szybko i z intencją bycia niezauważonym. Nie jest natomiast ucieczką odjechanie z miejsca zdarzenia po wcześniejszych oględzinach samochodu i np. pozostawieniu za wycieraczką uszkodzonego auta swoich danych kontaktowych.

O czym jeszcze pamiętać?

- Odszkodowania z tytułu OC może nie zostać uwzględnione także w innych, bardziej prozaicznych sytuacjach. Na przykład jeśli spowodujesz wypadek, a ubezpieczyciel wykaże, że stan techniczny twoich opon nie spełniał minimalnych warunków określonych w ustawie (bieżnik wysokości minimum 1,6 mm), może odmówić wypłaty odszkodowania. W tej sytuacji jednak ubezpieczyciel musiałby udowodnić, że dana usterka była bezpośrednią przyczyną wypadku - mówi Maciej Walczak z ubsy.pl.

Podobnie rzecz ma się z kwestią nieaktualnego przeglądu technicznego pojazdu - aby okoliczność ta mogła być podstawą do zaniżenia lub odmowy wypłaty odszkodowania, towarzystwo musiałoby dowieść, że brak aktualnego przeglądu to zamierzone działanie właściciela auta.

materiały prasowe
Dowiedz się więcej na temat: ubezpieczenie OC | ubezpieczenie samochodu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama