Reklama

Więcej pieniędzy na drogi. Ruszy wielka modernizacja przejść dla pieszych?

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek pakiet ustaw, wśród których znalazła się również znowelizowana ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Wprowadzone zmiany pozwolą dofinansować ze środków Funduszu nowe inwestycje. Chodzi głównie o zapewnienie większego bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

Sama nowela zmienia m.in. formułę prawną, na podstawie której działa obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Na jej mocy przestanie on być państwowym funduszem celowym (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej pieniędzy na przejścia dla pieszych i drogi rowerowe

Dzięki zmianom w ustawie, będzie teraz można dofinansowywać ze środków Funduszu przedsięwzięcia takie, jak:

Reklama

  • realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej dojazdowi do terminali intermodalnych lub do specjalnych stref ekonomicznych;
  • budowy, przebudowy lub remonty dróg wojewódzkich lub na inne inwestycje mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów oraz perony przystankowe wraz z dojściami do tych peronów na drogach wojewódzkich);
  • inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach zadań powiatowych i gminnych (budowa, przebudowa lub remont takich elementów drogi jak: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów i perony przystankowe wraz z dojściami do tych peronów);
  • wyodrębnienie w ramach zadań powiatowych i gminnych, zadań remontowych jako oddzielnych zadań realizowanych na drogach powiatowych i gminnych.

Ustawa, z wyjątkiem kilku zapisów wchodzących w życie z dniem 21 września 2022 roku i 1 stycznia 2023 roku, zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.  

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy