Reklama

Skończy się nielegalne parkowanie "na inwalidę"?

Wprowadzenie centralnego rejestru kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych, pięcioletni termin ich ważności oraz zapewnienie minimalnej liczby miejsc dla niepełnosprawnych na parkingach - przewidują przepisy znowelizowane w piątek przez Sejm.

Za przyjęciem nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks wykroczeń głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciwko, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zmiany zostały przygotowane w sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych, by ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które obecnie wydawane są bezterminowo.

Według danych resortu infrastruktury obecnie w Polsce wydanych jest ponad 650 tys. takich kart, wiele z nich używanych jest w sposób nieuprawniony. Często zdarza się używanie kart podrobionych, posługiwanie się kartami osób zmarłych lub członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju, podczas gdy taka karta ważna jest tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży - jako pasażer lub kierowca.

Reklama

Według szacunków autorów ustawy po nowelizacji w obiegu pozostanie ok. 180 tys. kart.

Posłowie PO: Małgorzata Kidawa-Błońska i Marek Plura przekonywali na piątkowej konferencji prasowej, że nowela ułatwi życie osobom niepełnosprawnym. "Wszyscy na co dzień wiemy, jak dużym dobrem deficytowym są miejsca parkingowe, a osoby niepełnosprawne, o niepełnosprawności ruchu, doświadczają w tym braku dostępu do miejsc parkingowych dużej trudności, nierzadko wręcz uniemożliwiającej aktywne życie, załatwianie swoich podstawowych spraw takich jak praca czy edukacja" - mówił Plura.

Dlatego też - jak podkreślił - posłowie postanowili zweryfikować działający obecnie w tym zakresie system, w taki sposób, aby dotyczył on wyłącznie osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile osoby takie mają istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się.

Ustawa na nowo określa krąg uprawnionych do otrzymania karty parkingowej pozwalającej na zajmowanie miejsc zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych i niestosowania się do pewnych znaków drogowych. Według nowej regulacji uprawnione będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile dodatkowo mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się.

Kartę będą mogły otrzymać także placówki prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Karta parkingowa będzie wydawana na czas określony: dla osób niepełnosprawnych - na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłuższy niż 5 lat, a dla placówek - na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zmienić ma się także podmiot wydający kartę. Dotychczas był to starosta, teraz będzie to przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wzór karty i techniczne zabezpieczenia ma określić rozporządzenie ministrów do spraw zabezpieczenia i do spraw infrastruktury.

Karta będzie wydawana osobie niepełnosprawnej - niezależnie od tego, jakim pojazdem jedzie, posiadać będzie swoją imienną kartę. Jeżeli karta wydawana będzie dla placówki, wtedy w numerze karty będzie numer rejestracyjny pojazdu.

Utworzona ma zostać centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ustawa wprowadza - obok kary za nieuprawnione zajęcie miejsca parkingowego, która wynosi 500 zł mandatu i 5 punktów karnych - dodatkową, odrębną karę w trybie kodeksu wykroczeń, wynoszącą 2 tys. zł. za nieuprawnione posługiwanie się kartą.

W ustawie określona została także minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie miejsc parkingowych jest w sumie od 6 do 15, ma to być co najmniej jedno miejsce, od 16 do 40 - co najmniej dwa miejsca, od 41 do 100 - co najmniej trzy miejsca, a powyżej 100 miejsc postojowych - przynajmniej 4 proc. ogólnej liczby miejsc.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: osoby niepełnosprawne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje