"Raus" - reakcja MSZ

Po naszych publikacjach doczekaliśmy się odpowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sprawa dotyczyła arogancji szwajcarskich urzędników granicznych, z którą spotkaliśmy się podczas wyjazdu na salon samochodowy w Genewie.

Stanowisko ministerstwa przedstawiamy poniżej.

"Ustosunkowując się do zamieszczonego na łamach portalu INTERIA.PL zdarzenia z granicy szwajcarskiej z udziałem obywateli RP Departament Konsularny i Polonii pragnie uprzejmie poinformować, że w ciągu całego ubiegłego roku polska placówka konsularna w Bernie, jak i MSZ odnotowały zaledwie kilka skarg na niewłaściwe traktowanie naszych obywateli przez służby graniczne Konfederacji Szwajcarskiej.

Podobna sytuacja utrzymuje się także w pierwszym kwartale 2005 r. Liczba skarg obywateli RP na niewłaściwe traktowanie polskich podróżnych przez szwajcarskie służby graniczne nie odbiega od poziomu, jaki notujemy w związku z podobnymi zdarzeniami np. na granicach państw UE. Tak więc opisany przypadek należy traktować jako zdarzenie odosobnione i nie mające charakteru dyskryminacji obywateli polskich.

Mając świadomość, że stoi to w sprzeczności z reakcją i odczuciami użytkowników portalu INTERIA.PL. uprzejmie informujemy, że w każdym znanym MSZ i udokumentowanym przypadku, w którym można zakładać, że dobra osobiste polskiego obywatela zostały naruszone, podejmowana jest interwencja. Celem interwencji jest doprowadzenie do sytuacji, w której działania obcych służb granicznych:

Reklama

  • znajdują podstawę w obowiązującym prawie,
  • nie dyskryminują naszych obywateli w stosunku do obywateli innych państw,
  • nie naruszają godności obywateli polskich, niezależnie od tego czy dopuścili się naruszenia miejscowego prawa, czy też nie.
Tak też się stało i w opisanym przypadku. Konsul RP w Bernie zadeklarował gotowość podjęcia interwencji wobec władz szwajcarskich po uzupełnieniu dokumentacji ze strony skarżących się. Departament Konsularny i Polonii MSZ zobowiązał placówkę w Bernie do wyjaśnienia szczegółów tego zdarzenia.

Pragniemy zapewnić, iż kwestia właściwego traktowania polskich podróżnych jest sprawą priorytetową dla polskich służb konsularnych i dyplomatycznych.

Z poważaniem

Aleksander Chećko

Rzecznik Prasowy MSZ"

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy