Reklama

Cenny sygnał społeczny

W odpowiedzi na (...) e-mail z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie nadesłanej przez czytelnika portalu Interia.pl fotografii, na której utrwalono wizerunek radiowozu policyjnego - zaparkowanego na drodze wewnętrznej osiedla Jeziorna w Ełku, w miejscu oznaczonym znakiem informacyjnym D18 / T29 informuję, iż Komendant Powiatowy Policji w Ełku polecił niezwłocznie wszcząć dwa równoległe postępowania, zarówno wyjaśniające w sprawie o wykroczenie zgodnie z art. 54 par 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w kierunku wykroczenia z art. 98 kodeksu wykroczeń, jak też postępowanie wewnętrzne w przedmiocie naruszeń zasad etyki w stosunku do policjanta użytkującego w tym dniu pojazd służbowy.

Reklama

Informuję jednocześnie, iż jako osoba zawiadamiająca o popełnieniu wykroczenia, w ustawowym terminie zostanie Pan poinformowany o wyniku przeprowadzonego postępowania.

Przesłaną za pośrednictwem Państwa portalu informację traktujemy również jako cenny sygnał społeczny o nieprawidłowościach funkcjonujących w najbliższym otoczeniu mieszkańców Ełku. O takie sygnały stale zabiegamy, traktując je nie tylko jako znaczący element realizowanych przedsięwzięć w kierunku poprawy jakości funkcjonowania tutejszej jednostki, ale przede wszystkim do podejmowania szybkich i skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz zapewnienia porządku w ich miejscu zamieszkania.

Liczymy na kolejne cenne informacje, które pozwolą nam podnieść jakość działania Komendy Powiatowej Policji w Ełku i jej funkcjonariuszy , w służbie społeczeństwu.

Z policyjnym pozdrowieniem nadkom. Zbigniew Mikołajczyk, z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Dowiedz się więcej na temat: odpowiedzi | wizerunek | wykroczenia | e-mail | Ełk | sygnał | sygnały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy