Bądź bezpieczny na drodze!

Każdego roku rzesze kierowców powiększają się o nowych, tych, którzy właśnie zdali egzamin. Jedni i drudzy, jak wykazują statystyki Policji, wykazują braki w znajomości zasad ruchu drogowego, tym większe, im dawniej zdawali egzamin na prawo jazdy.

Nie ma żadnej możliwości, aby już po uzyskaniu prawa jazdy weryfikować ich wiedzę, poza przypadkami, kiedy któryś z kierowców przekroczy w ciągu roku liczbę 24 punktów.

Uczyć się za darmo

Policja nie dysponuje narzędziami, dzięki którym mogłaby skutecznie, szybko i tanio podnosić poziom wiedzy u kierowców, zwłaszcza u tych, najczęściej łamiących przepisy. Poza wszystkim kierowcy sami muszą tego chcieć. Taką możliwość daje zastosowanie metody e-learning do edukacji. Atrakcyjne, ciekawe, dostępne cały czas w sieci Internet, nieodpłatne szkolenie, w którym nauka przebiega intuicyjnie, dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji metodycznej i atrakcyjnym środkom multimedialnym daje szansę na zmianę poziomu wiedzy u kierowców.

Mniej wypadków

Szkolenie poparte odpowiednio sformatowanym przekazem medialnym będzie świetnym uzupełnieniem prowadzonej przez Policję działalności profilaktycznej, które po jakimś czasie powinno spowodować zauważalny spadek ilości wypadków na drogach Polski.

A gdzie można przejść takie szkolenie? Uruchomione ono zostało na stronach INTERIA.PL pod adresem www.bezpiecznejdrogi.interia.pl.

Szkolenie składa się ze 150 ekranów i trwa około 4 godzin klikania. Zostało podzielone na pięć części, nazywanych lekcjami:

Reklama

Ich tematy:

  • Pierwsza pomoc - jak jej udzielać, radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych na drodze, jak pomóc poszkodowanym do czasu przyjazdu służb drogowych.
  • Jak skutecznie rozpoznawać sytuacje na drodze, mogące doprowadzić do wypadku, jeszcze przed jego wystąpieniem.
  • Profilaktyka - min. jak nie pozwolić ukraść sobie samochodu, nie zasnąć podczas prowadzenia, zachowywać się na miejscu wypadku itp.
  • Powtórka z kodeksu - min. najczęściej popełniane błędy na drodze, wybrane, nowe i najnowsze przepisy, oraz znaki.
  • Rajdowiec radzi - min. sposób reakcji w trudnych sytuacjach na drodze (przykłady zagrożeń i reakcji), rady dla młodych kierowców.

Wirtualny doradca

Tekst na każdym ekranie czyta lektor narrator, a komentuje najważniejsze kwestie tzw. wirtualny doradca (policjant, rajdowiec, lekarz ratownik). W każdej chwili szkolenie można przerwać i powrócić do reszty materiału w późniejszym terminie. Jednak założenie jest takie, aby kierowcy przerobili to szkolenie jednego dnia, czyli za jednym razem.

Każdy dział został podzielony na lekcje, których czas trwania jest nie dłuższy niż 60 min. Każda lekcja składa się z tematycznie związanych ze sobą ekranów (np. rajdowiec radzi, jak skutecznie rozpoznawać sytuacje mogące doprowadzić do wypadku itp.). Dodatkowo, na ekranach, w zależności od specyfiki prezentowanego problemu, wykorzystane są środki multimedialne (zdjęcia, animacje, wykresy, modele symulacyjne itp.).

Quizy

W czasie prezentowania materiału, w obrębie danego rozdziału, co pewien czas są umieszczone quizy, na które udzielenie poprawnej odpowiedzi daje natychmiast odpowiedź, czy osoba ucząca się poprawnie przyswoiła materiał. Na końcu każdej części szkolenia, umieszczony jest test cząstkowy po przejściu, którego od razu jest prezentowany uczestnikowi wynik, jak również zapisywany w systemie. W przypadku, gdy, użytkownik nie uzyska wymaganej do zaliczenia testu ilości punktów (min 70 % poprawnych odpowiedzi), zostaje mu wyświetlona lista wszystkich udzielonych, z uwzględnieniem tych błędnych.

Zaliczenie testu cząstkowego warunkuje przejście do kolejnej lekcji. Szkolenie kończy test końcowy, podsumowujący cały prezentowana w szkoleniu materiał. Poprawne zaliczenie testu końcowego, uprawnia uczestnika do wydrukowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Sam certyfikat nie uprawnia uczestnika do niczego, jest wyłącznie formą podziękowania od Policji za naukę.

Nie czekaj! Zarejestruj się już teraz na www.bezpiecznejdrogi.interia.pl.

Porozmawiaj na Forum.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama