Uwaga zmotoryzowani! Nowe przepisy od 20 maja

Już 20 maja zaczną obowiązywać ważne zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Tym razem nie chodzi jednak o pieszych lecz - zapowiadane od wielu lat - regulacje dotyczące tzw. urządzeń transportu osobistego. Co warto o nich wiedzieć z perspektywy kierowcy?

Jak przypominają policjanci z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Prawie o ruchu drogowym pojawiły sią aż trzy nowe definicje. Chodzi o: "urządzenie wspomagające ruch", "hulajnogę elektryczną" oraz "urządzenie transportu osobistego". Każde z nich cechuje się nieco innym katalogiem praw i obowiązków

Urządzenie wspomagające ruch

To urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Mówiąc wprost - chodzi więc o wszelkiej maści hulajnogi i pokrewne wynalazki. Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch - od 20 maja - zobowiązana będzie korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów obowiązywać ma ją ruch prawostronny. Ustawodawca wymaga też, by korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Reklama

Warto dodać, że osoba poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch nie może korzystać z niego w stanie po użyciu alkoholu (lub środka działającego podobnie do alkoholu), przewozić osób, zwierząt lub ładunku, czepiać się pojazdów ani poruszać się tyłem.

Hulajnoga elektryczna

To pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany korzystać z jezdni, tylko wówczas, jeśli ruch na danym odcinku dozwolony jest z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów (w praktyce, np. w strefach ruchu). Mówiąc wprost - w każdym innym przypadku jazda po ulicy hulajnogą elektryczną nie jest możliwa! 

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną będzie dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się: ciągnięcia lub holowania innego pojazdu oraz przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. Podobnie jak w przypadku klasycznej hulajnogi, kierujący hulajnogą elektryczną (lub urządzeniem transportu osobistego), korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, będzie obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Urządzenie transportu osobistego

To "pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe". W praktyce chodzi więc o urządzenia pokroju chociażby sagewaya czy np. deskorolek elektrycznych.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego będzie obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego będzie dozwolone wyjątkowo, gdy będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów. W tym przypadku ustawodawca nie przewidział żadnej możliwości poruszania się tego rodzaju sprzętem po jezdni! Podobnie, jak we wcześniejszych przypadkach kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabraniać się będzie: ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się pojazdów.

Przepisy ogólne

Trzeba wiedzieć, że dopuszczalna prędkość z jaką będzie można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego ma być karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Ustawodawca dopuścił kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Wyprzedzając hulajnogę elektryczną, urządzenia transportu osobistego czy osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierujący pojazdem (również rowerem!) zachować musi szczególną ostrożność i odstęp nie mniejszy niż 1 m. Pieszy natomiast, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów, będzie obowiązany ustąpić miejsca osobom korzystającym z tego typu pojazdów.

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy