​Staż Miejska zakłada blokadę na koło. W jakich sytuacjach może to zrobić?

Parkowanie w niedozwolonym miejscu może się zakończyć założeniem blokady na koła. Sprawdzamy, jakie służby mogą założyć takie ograniczenie i w jakich przypadkach. Podpowiadamy, co zrobić, gdy nasz samochód zostanie unieruchomiony.

Niedostosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa może się zakończyć odholowaniem pojazdu lub założeniem blokady na koła. Obie opcje potrafią skutecznie utrudnić życie kierowcy. 

Kiedy można odholować samochód?

Jednak takie metody może stosować tylko upoważniony organ, co precyzują przepisy Kodeksu drogowego, a konkretnie art. 130a ust. 1 stanowiący:

"Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. C;

Reklama

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem (...)."

Samochód może zostać odholowany na koszt właściciela, gdy nie można go zabezpieczyć w inny sposób lub gdy kierowca jest nietrzeźwy lub nie ma przy sobie wymaganych dokumentów. Jest to możliwe również w sytuacji, gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu.

Kiedy na koło zostanie założona blokada

Natomiast podstawę do założenia blokady na koło pojazdu znajdziemy w art. 130a ust. 8 kodeksu drogowego, który mówi:

Zatem wystarczy, że zaparkujemy w niedozwolonym miejscu, gdzie nasz samochód nie zagraża bezpieczeństwu i nie utrudnia ruchu - a na jednym z kół może się pojawić żółta blokada. W takim wypadku mogą nałożyć na sprawcę mandat w wysokości od 100 do 500 złotych.

Staż Miejska założyła blokadę - co dalej?

Jeśli na jednym z kół pojawiła się blokada, nie powinniśmy próbować samodzielnie jej zdejmować. Za wycieraczką powinna się znajdować kartka z informacją, z jakimi służbami należy się skontaktować. Dopiero po zgłoszeniu pod wskazany numer, na miejscu pojawi się patrol, który zdejmie blokadę.

Gdy pojawią się funkcjonariusze straży miejskiej, mogą nałożyć na właściciela samochodu mandat. Oczywiście można mandatu nie przyjmować, a strażnicy i tak będą musieli zdjąć blokadę. W takim przypadku zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia. Sąd zadecyduje wtedy, czy doszło do naruszenia przepisów, a mandat został słusznie wystawiony.

Droga wewnętrzna - czy można założyć blokadę?

Drogi wewnętrzne rządzą się własnymi prawami. Na takim terenie zarządca może ustalić własne zasady ruchu czy zakazy parkowania. Pod warunkiem, że będą zgodne z obowiązującym prawem.

Jednak nawet w sytuacji, gdy kierowca nie zastosuje się do zasad ustanowionych przez zarządcę drogi i zaparkuje w niedozwolonym miejscu - montaż blokady na koła samochodu nie jest zgodny z prawem.

Firmy ochroniarskie nie mogą założyć blokady

W przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy zarządcy terenu wynajmowali firmy ochroniarskie, których pracownicy zakładali blokady na koła, a następnie egzekwowali opłaty i uzależniali od nich odblokowanie samochodu. Były to działania niezgodne z prawem. Jedynymi podmiotami uprawnionymi do zakładania blokady są policja i straż miejska.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: blokada na koło | straż miejska
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy