Jeździsz bez prawa jazdy? Nie warto, to będzie słono kosztować 

Podobno nawet połowa osób, które z jakiegoś powodu utraciły uprawnienia do prowadzenia samochodu, mimo wszystko wsiada za kierownicę. Wygląda na to, że kierowcy nie wiedzą, co im za to grozi.

Za jazdę bez uprawnień pomimo sądowego zakazu grożą surowe kary, m.in. do 5 lat więzienia i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów (art. 244 Kodeksu karnego). Kto nigdy nie zdał egzaminu na kierowcę, a wyjeżdża na drogę, naraża się na grzywnę w wysokości co najmniej 1500zł (art. 94 Kodeksu wykroczeń). Policjant może wystawić dużo wyższą grzywnę, a do tego sprawia trafia do sądu, który może podnieść wysokość kary nawet do 30 tys. zł.

W razie wypadku jazda bez ważnego prawa jazdy wiąże z o wiele poważniejszymi, choć mniej oczywistymi, konsekwencjami dla portfela.

Reklama

Co grozi za jazdę bez uprawnień

Jeśli sprawcą wypadku jest kierujący bez uprawnień do kierowania pojazdem, nie może on liczyć na ochronę ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania poszkodowanemu, ale następnie zwróci się do sprawcy o zwrot całej kwoty. Może to być bardzo duża suma pieniędzy, w zależności od skali zdarzenia. Kierowca bez uprawnień naraża się na duże koszty. 

Według prawa, ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za szkody osobowe spowodowane przez sprawcę wypadku do kwoty 5,21 mln euro i za zniszczenie mienia do kwoty 1,05 mln euro. I o rekompensatę do takich kwot może zwrócić się do winowajcy.

Bez prawa jazdy można jeździć w dwóch sytuacjach

Zasady działania polisy OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. W art. 43 czytamy, że ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od sprawcy zwrotu odszkodowania w czterech sytuacjach, gdy kierujący:

  • wyrządził  szkodę  umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości albo  po  użyciu  środków  odurzających, substancji psychotropowych lub innych tego rodzaju,
  • prowadził pojazd, w którego posiadanie wszedł wskutek przestępstwa,
  • nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie czyjegoś życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za przyłapanym na gorącym uczynku przestępcą,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Warto zwrócić uwagę na dwie sytuacje, w których osoba bez uprawnień może legalnie zdecydować się na siadanie za kierownicą: pierwsza to ratowanie życia, druga – pościg za przestępcą przyłapanym na gorącym uczynku. 

Co z odszkodowaniem z AC?

Brak uprawnień do prowadzenia pojazdu wpływa także na polisy autocasco. W takim przypadku poszkodowanym jest właściciel pojazdu, a przyczyny szkód mogą być różne, np. wandalizm, kradzież pojazdu, zniszczenie spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub uszkodzenie pojazdu spowodowane nieuwagą kierującego. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień jest jednym z wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. To oznacza, że kierowca, który nie ma prawa jazdy i np. uszkodzi pojazd, nie otrzyma odszkodowania od ubezpieczyciela i będzie musiał sfinansować naprawę z własnych środków.

***

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy