Czy odległości na drogowskazach podają odległość do centrum czy granicy miasta?

Znak drogowy z nazwą miejscowości i podaną odległością to częsty widok na polskich drogach. Kierowcy zazwyczaj interpretują tę informację jako dystans, jaki pozostał im do pokonania, by dotrzeć do celu. Ale czy to zawsze jest prawda? Dokąd faktycznie liczone są te odległości?

Co prawda mapy elektroniczne są używane powszechnie używane i precyzyjnie wskazują odległość do celu, to jednak tablice informacyjne z odległościami do danych miejscowości czy ważnych punktów, takich jak stacje benzynowe czy zjazdy, są i będą stanowić istotny element infrastruktury drogowej.

Odległości na znakach - czego dotyczą?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. dotyczącym warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych, odległości podawane na tablicach informacyjnych są liczone do centralnego punktu danej miejscowości. Może to być rynek, główny plac, ratusz, skrzyżowanie dróg przelotowych lub inny charakterystyczny punkt. Dokładny punkt centralny wyznaczany jest indywidualnie dla każdego miasta i nie zawsze jest to intuicyjne czy oczywiste miejsce. Przykładowo, w Warszawie centralnym punktem jest skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi, a nie Stare Miasto.

Reklama

Warto o tym pamiętać, planując trasę i obliczając czas przejazdu. Na rzeczywisty dystans do pokonania mogą wpływać utrudnienia w ruchu, objazdy oraz wybór konkretnej trasy w obrębie miejscowości. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury precyzyjnie określa sposób podawania odległości na tablicach informacyjnych. Odległości są podawane w pełnych kilometrach. Jeżeli odległość jest mniejsza niż 2 km, na małych drogowskazach w kształcie strzały (E-4) podaje się ją z dokładnością do jednej dziesiątej kilometra, na przykład 0,7 km lub 1,4 km. Na drogowskazach do obiektów turystycznych, centrum miasta i podobnych, odległość podaje się z dokładnością do 50 m, jeżeli odległość jest mniejsza niż 500 m; do 100 m, jeżeli odległość wynosi od 500 do 1000 m; do 0,1 km, jeżeli odległość wynosi od 1,0 do 2,0 km; do 1 km, jeżeli odległość jest większa niż 2 km.

Z drugiej strony, odległości do obiektów położonych poza terenem zabudowanym, takich jak stacje benzynowe, restauracje czy atrakcje turystyczne, liczone są od miejsca ustawienia znaku do wjazdu na drogę dojazdową do danego obiektu.

Tablice drogowe na autostradach i drogach ekspresowych

Na autostradach i drogach ekspresowych tablice informacyjne pełnią szczególnie ważną rolę, gdyż pomagają kierowcom w orientacji na długich trasach. Odległości podawane na tych tablicach są liczone do kluczowych punktów, takich jak najbliższe zjazdy, węzły drogowe oraz większe miasta. Na przykład, jeśli tablica na autostradzie A1 podaje odległość do Gdańska jako 120 km, oznacza to dystans do centralnego punktu Gdańska, zazwyczaj wyznaczonego jako główny plac lub skrzyżowanie lub na bazie tego

Tablice na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach

W mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich tablice drogowe często wskazują odległości do najbliższych wsi, miast lub ważnych skrzyżowań. W takich przypadkach odległości są zazwyczaj liczone do początku terenu zabudowanego lub do pierwszego ważniejszego obiektu, który jest łatwo rozpoznawalny dla kierowców.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: znaki drogowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy