Polskie drogi

Piesi z pierwszeństwem przed przejściem? Można zgłaszać uwagi

Do 21 lutego br. resort infrastruktury czeka na uwagi do projektu ustawy, która - wg założeń - ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Projekt zakłada m.in. zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h również poza obszarem zabudowanym i wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed przejściem.

Chodzi o projekt Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury. Projektowana ustawa przewiduje rozwiązania "mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez po przejście dla pieszych."

Ponadto projekt zawiera regulacje mające na celu ograniczenie przypadków "rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości, poprzez umożliwienie zatrzymywanie prawa jazdy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości określonej ustawą lub znakiem drogowym także poza obszarem zabudowanym".

Reklama

Resort, w ramach konsultacji społecznych, zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska i zgłoszenie ewentualnych uwag do 21 lutego 2020 r.

Jak tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych jest planowane poprzez nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków.

"Będzie on zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię nie tylko dla pieszych znajdujących się już na przejściu dla pieszych, ale również tych, którzy wchodzą na przejście" - czytamy w komunikacie MI.

Obecnie ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Natomiast obowiązek zmniejszenia prędkości przez kierującego pojazdem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących, wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

"Nowe brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, a także do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na nim" - czytamy.

Dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko zostanie rozszerzony również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko.

Kolejna zmiana dotyczy zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h także poza obszarem zabudowanym. Ma to ograniczyć przypadki "rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości".

"Zmianie ulegnie także przepis ustawy o kierujących pojazdami, na podstawie którego starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, bez względu na to, czy przekroczenie prędkości nastąpiło na obszarze zabudowanym czy poza obszarem zabudowanym" - czytamy.

Jak napisano Ocenie Skutków Regulacji projektu, najwięcej przekroczeń prędkości mieści się w zakresie 11-30 km/h. Najrzadziej rejestrowane są przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h, jednak mogą one powodować najpoważniejsze konsekwencje w wypadkach drogowych. "Wprowadzenie zaproponowanej zmiany przyczyni się do karania tej grupy kierowców która nie uznaje ograniczeń prędkości i stanowi ogromne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego" - czytamy.

Projekt wprowadza także obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h. Ma to na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

"Zgodnie z nowym brzmieniem (...) prędkość dopuszczalna pojazdu albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h bez względu na porę doby, zamiast obecnych 60 km/h w godzinach 23.00-5.00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

"Z analiz badawczych wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. Ponad 95 proc. pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/h, a szanse te bardzo spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h." - czytamy.

Według autorów projektu, przyjęte rozwiązanie zmierza w kierunku poprawy bezpieczeństwa, w szczególności pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. "Z analiz badawczych wynika, że różnica prędkości między 50 i 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych" - czytamy.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym.

Wejście w życie zmian legislacyjnych zostało zaplanowane na 1 lipca 2020 r.

PAP/INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy