Polski kierowca

Czy znasz dobrze przepisy? Sprawdź się!

Zapraszam do kolejnego quizu z przepisów ruchu drogowego. Cieszy mnie, że testy te spotykają się z dużym zainteresowaniem czytelników, natomiast odczuwałbym jeszcze większą radość, gdyby polscy kierowcy potrafili rozwiązać je bezbłędnie.

Podkreślam wciąż, że powierzchowna wiedza zmotoryzowanych w naszym kraju to przede wszystkim skutek kiepskiego i anachronicznego systemu szkolenia kierowców. Przypominam też, że chociaż pojawiają się głosy, że przygotowuję podchwytliwe pytania, odnoszą się one do wiedzy, jaką powinien posiadać każdy kierowca.

Na drugiej stronie zamieszczamy objaśnienia prawidłowych odpowiedzi.

Życzę miłej zabawy.

Polski kierowca

Odpowiedzi:

Pyt. 1. W tej sytuacji, podczas dojeżdżania do wierzchołka wzniesienia, kierujący żółtym samochodem nie może podejmować wyprzedzania, albowiem na jezdni nie są wyznaczone pasy ruchu, a tylko oś jezdni. Art. 24 ust. 7 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi: "zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: (...) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia". Wprawdzie ust. 8  pkt. 2 tegoż artykułu dopuszcza wyprzedzanie przy dojeżdżaniu przy wierzchołku zniesienia (...) na jezdni dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni, ale w tym przypadku pasy ruchu nie są wyznaczone, a zatem wyprzedzanie przy dojeżdżaniu przy wierzchołku wzniesienia jest zabronione.

Reklama

Pyt. 2. Pojazd czerwony wyjeżdża ze strefy ruchu czyli z drogi wewnętrznej. Art. 2 pkt. 16a ustawy definiuje: "strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Art. 17 ust. 1 pkt. 1 określa, że włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu (..) na drogę z drogi niebędącej drogą publiczną". Strefa zamieszkania może być ustanowiona tylko na drodze wewnętrznej, a więc niepublicznej. Tym samym czerwone auto w tej sytuacji włącza się do ruchu, a zatem musi ustąpić pierwszeństwa żółtemu pojazdowi.

Pyt. 3. Oczywiście kierujący czerwonym samochodem, zamierzając skręcić na skrzyżowaniu w lewo, powinien ten zamiar sygnalizować lewym kierunkowskazem. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że na skrzyżowaniu występuje pierwszeństwo łamane, a droga z pierwszeństwem skręca w lewo. Art. 22 ust. 5 ustawy stanowi: Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. W sytuacji pokazanej na rysunku kierujący czerwonym samochodem zmienia kierunek jazdy, a zatem ma obowiązek sygnalizować ten zamiar. Co więcej, gdyby kierujący tym autem nie włączył lewego kierunkowskazu, mógłby wprowadzić w błąd kierowcę żółtego auta, który zakładałby, że pojazd czerwony pojedzie prosto przez skrzyżowanie. Groziłoby to zderzeniem.

Pyt. 4. W tej sytuacji, jeżeli autobus szkolny ma włączone światła awaryjne, a z tyłu z lewej strony widoczna jest tablica ze znakiem Stop, oznacza to nakaz zatrzymania pojazdu, a zatem omijanie takiego autobusu szkolnego jest zabronione. Art. 57a. ust. 1 ustawy stanowi: kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne. A zatem włączone światła awaryjne w autobusie szkolnym wskazują, że mogą wsiadać do niego lub wysiadać dzieci.

Art. 6 ust. 1 pkt.7 ustawy stanowi: polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze (...)  kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci. Umieszczoną na autobusie szkolnym tablicę ze znakiem Stop należy traktować jako polecenie zatrzymania się. Tablica taka powinna być zdalnie sterowana przez kierującego autobusem, tzn. chowana i wysuwana.

Niestety, w polskich realiach ma ona często postać stałej naklejki umieszczonej na nadwoziu autobusu, a tym samym przestaje spełniać swoją rolę. Świadczy to o zupełnej nieznajomości przepisów ze strony firm organizujących przewozy dzieci, a także szkół. Rzekomo tak wielką wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa dzieci na drogach, a w praktyce znaczna część autobusów szkolnych jest nieprawidłowo oznakowana.

Pyt. 5. Art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy określa następujący wymóg: pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie.

W przypadku holowania motocykla linka holownicza nie może być trwale zamocowana do tego pojazdu, gdyż w razie wywrotki motocyklista byłby ciągnięty po jezdni przez pojazd holujący. Wręcz przeciwnie, linka powinna umożliwiać natychmiastowe jej zwolnienie w razie zagrożenia.

Pyt. 6. Art. 49. ust. 1 pkt. 2 ustawy stanowi: zabrania się zatrzymania pojazdu (...) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem. W sytuacji pokazanej na rysunku widzimy jezdnię dwukierunkową o dwóch pasach ruchu (świadczą o tym znaki pionowe i poziome), a zatem zatrzymanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m przed przejściem i za przejściem dla pieszych jest zabronione. Chodzi o to, że pojazd stojący tuż za przejściem ograniczałby widoczność tego przejścia nadjeżdżającym kierującym.

Pyt. 7.  Podczas postoju na spadku drogi prawym bokiem auta przy krawężniku dobrze jest koła pojazdu skręcić w prawo. Dlaczego? W przypadku, gdyby zawiódł hamulec awaryjny (postojowy), wówczas samochód oprze się przednim kołem o krawężnik, co zapobiegnie jego stoczeniu się. Jest to bardzo dobry sposób na uchronienie pojazdu przed stoczeniem się,  stosowany przez doświadczonych kierowców.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy