Budowa autostrad

Przetarg na dokończenie robót na S5 pod Poznaniem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dokończenie robót na węźle Stęszew w ciągu trasy S5 na odcinku Poznań-Wronczyn oraz na drodze krajowej nr 32 wchodzącej w zakres budowy węzła.

GDDKiA chce dokończyć i udostępnić w IV kwartale br. dwie jezdnie 16-kilometrowego odcinka łączącej Poznań z Wrocławiem trasy S5 w standardzie drogi ekspresowej.

Jak poinformowała we wtorek Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, realizacja inwestycji na węźle Stęszew ma się odbyć w dwóch etapach. W pierwszym przewidziano wykonanie w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy niezbędnych robót, umożliwiających podłączenie węzła Stęszew do istniejącej drogi krajowej nr 32. Następnie wykonawca będzie miał czas do końca czerwca 2020 roku na wykonanie wszystkich pozostałych robót objętych zamówieniem. Oferty w przetargu przyjmowane są do 17 września.

Reklama

GDDKiA podała też, że wybrano najkorzystniejsze oferty w postępowaniu na połączenia dwóch odcinków drogi S5: Poznań - Wronczyn i Wronczyn - Kościan oraz w przetargu na dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo. W obu przypadkach jest to firma Colas Polska. Jeżeli od dokonanych wyborów nie wpłyną odwołania, to na początku września zostaną zawarte umowy.

Cieślak podała ponadto, że trwają przygotowania do ogłoszenia ostatniego postępowania na dokończenie prac na S5 Poznań - Wronczyn. Postępowanie związane jest z realizacją m.in. Miejsca Obsługi Podróżnych, zbiorników retencyjnych, robót ziemnych, dróg zbiorczych, nasadzeń zieleni i uporządkowania terenu.

Pierwotnie odcinek S5 między Poznaniem a Wronczynem miał być gotowy w listopadzie 2017 r. Termin ukończenia inwestycji kilkukrotnie przesuwano. Pod koniec ub. roku udostępniono kierowcom lewą jezdnię; możliwy jest przejazd po jednym pasie w każdą stronę.

W czerwcu GDDKiA odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą 16-kilometrowego odcinka - konsorcjum, któremu przewodziła firma Toto Costruzioni Generali. Na początku czerwca wykonawca powiadomił GDDKiA, że odstępuje od kontraktu. Mimo wezwania nie powrócił na plac budowy; ostatecznie odstąpiono od umowy z wykonawcą.

GDDKiA zapewniła, że robi wszystko, by odcinek Poznań - Wronczyn był gotowy do udostępnienia kierowcom w IV kwartale tego roku. W tym samym terminie planowane są do oddania do ruchu pozostałe dwa odcinki S5, przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy