Budowa autostrad

Kolejny przetarg na dokończenie robót na autostradzie A1

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę ekranów akustycznych na mostach i wiaduktach obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1. To już czwarte cząstkowe postępowanie zmierzające do ukończenia opóźnionej inwestycji.

W połowie października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w trzech cząstkowych przetargach na roboty mające zapewnić przejezdność obwodnicy, dotyczące: montażu barier ochronnych wzdłuż autostrady, wykonania jej oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonania ogrodzenia.

Tamte trzy przetargi dotyczą prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, których nie obejmuje zakres trwających obecnie tzw. robót zabezpieczających. Kluczowy zakres zamawianych w nich robót ma być wykonany w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy, aby można było puścić autostradą ruch tranzytowy jeszcze w tym roku.

Reklama

W ogłoszonym z końcem października przetargu dot. budowy ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych przyjęto pięciomięsięczny termin realizacji. Postępowanie to obejmuje montaż ekranów i drzwi technicznych, poprawki zabezpieczenia antykorozyjnego postawionych już słupów oraz obsługę geodezyjną w zakresie tych robót.

Ekrany nie są elementem niezbędnym dla wpuszczenia pojazdów na główną jezdnię autostrady. Drożność A1 wokół Częstochowy jest kluczowa dla przekierowania tam ruchu z miejskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. W przyszłym roku rozpocznie się jego zamówiony już przez częstochowski samorząd remont.

Dlatego Dyrekcji zależy na możliwie szybkim podpisaniu umów na konieczne elementy bezpieczeństwa obwodnicy: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe oraz ogrodzenia. Jak sygnalizowali w ostatnich dniach przedstawiciele GDDKiA, umowy w dwóch z tych postępowań być może uda się podpisać w tym tygodniu; w trzecim rozpatrywane jest odwołanie od wyniku.

Przed dwoma tygodniami w postępowaniu na bariery wybrano ofertę krakowskiej firmy Prowerk (za 14,5 mln zł brutto - przy budżecie zamówienia 27,4 mln zł brutto). W postępowaniu na oznakowanie wybrana została spółka GZD z Jonkowa (za 22,8 mln zł brutto - przy budżecie zamówienia 9,9 mln zł brutto), a w przetargu na wykonanie ogrodzenia - spółka Gramar z Lublińca (za 11,4 mln zł brutto).

Wszystkich tych prac nie obejmuje zakres trwających od końca lipca br. tzw. robót zabezpieczających. Pierwotnie jeden łączny przetarg na wykonanie barier, ogrodzenia i oznakowania GDDKiA ogłosiła na początku sierpnia br. W terminie, który przypadał 6 września br., nie spłynęła ani jedna oferta.

10 września przedstawiciele GDDKiA sygnalizowali, że zamierzają zaprosić do negocjacji potencjalnego wykonawcę. Następnie jednak 20 września ogłosili trzy cząstkowe przetargi. Wszystkie mają dwumiesięczny termin realizacji. Wyjątkiem jest przetarg na oznakowanie, gdzie w ciągu dwóch miesięcy ma powstać m.in. oznakowanie poziome cienkowarstwowe (docelowe do poł. 2020 r.).

Na opóźnionej obwodnicy Częstochowy kontynuowane są - po wyrzuceniu wiosną br. z budowy poprzedniego wykonawcy - prace zabezpieczające, których zakres obejmuje m.in. wykonanie robót zabezpieczających na głównym ciągu trasy, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych oraz wykończenia obiektów inżynierskich.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy