Budowa autostrad

Kolejny krok ku budowie S7 na północ od Krakowa

Po dziewięciu miesiącach do złożenia wniosku, w szczycie kampanii wyborczej, wojewoda małopolski wydał 1 października decyzję zezwalającą na budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica województw) - węzeł Miechów (z węzłem).

Decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, co pozwala to na rozpoczęcie prac, gdy zakończy się procedura wyboru wykonawcy.

 Przetarg na przygotowanie projektu wykonawczego i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło - Miechów został ogłoszony 9 września 2019 r. Ze względu na duże zainteresowanie wykonawców GDKKiA wyznaczyła termin składania ofert na 29 października 2019 r. Potencjalni wykonawcy muszą mieć czas na na przygotowanie profesjonalnych i dobrze sklalkulowanych ofert.  Zakres zadań wykonawcy

Reklama

Wykonawca musi dokończyć projekt wykonawczy dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km, na odcinku Moczydło - Miechów wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

 Ważna droga ekspresowa

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło - Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów, w gminie Książ Wielki.

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg kolidujących z drogą ekspresową i dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne) oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe. Będzie też nowa infrastruktura dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym sieci elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

S7 z północy do Krakowa

Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią ponad 55-kilometrowego odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma, Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Termin realizacji robót

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem te okresy będą jednak wliczane. Minimalny termin realizacji, który może zaproponować wykonawca w przetargu, wynosi 31 miesięcy. Liczony będzie od daty zawarcia umowy.

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania

29 czerwca 2017 r.  - została podpisana umowa z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

10 sierpnia 2017 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej reformatoryjnej

28 grudnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID

4 września 2019 r. - dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

9 września 2019 r. - przetarg został ogłoszony na portalu zakupowym GDDKiA

(GDKKiA)

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy