Budowa autostrad

Jak idzie budowa S7 na północ od Warszawy?

​Na budowie ponad 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do obwodnicy Płońska, czyli na odcinku Napierki - Płońsk, zaawansowanie prac wynosi 35 - 52 proc., w zależności od odcinka - wynika z informacji GDDKiA.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku Napierki - Mława o długości prawie 14 km, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dyrekcja otrzymała w marcu tego roku. Wykonawca nadal prowadzi roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów oraz kontynuuje układanie pierwszych warstw konstrukcji nawierzchni.

Na obiektach mostowych wykonane został wykopy pod fundamenty i fundamenty oraz kontynuowane są prace betoniarskie i zbrojarskie. Na trzech obiektach zamontowano belki prefabrykowane, a na siedmiu zabetonowano konstrukcje nośne. Zaawansowanie rzeczowe tego odcinka wynosi ok. 35 proc.

Na liczącym około 21,5 km odcinku Mława - Strzegowo prace budowlane zaczęły się w październiku 2019 r. Dobiega końca wymiana gruntu. Zaawansowane są prace związane prowadzeniem wykopów i nasypów. Trwa wykonywanie dolnych warstwy konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy zasadniczej. Wykonano dwa odcinki próbne nawierzchni betonowej w ciągu trasy głównej.

Jeśli chodzi o mosty, to wykonano fundamentowanie, korpusy ścian, zamontowano belki typu “T", a na dwóch obiektach belki typu “MG", zabetonowano również płyty ustroju nośnego. Trwają prace przy wykonywaniu płyt przejściowych, montażu dylatacji, zasypkach za przyczółkami, ustawianiu krawężników, montowaniu okładzin gzymsowych oraz zbrojeniu i betonowaniu kap chodnikowych. Na tym odcinku zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 37 proc.

Z danych GDDKiA wynika, że na odcinku Strzegowo - Pieńki, gdzie pace budowlane zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku, wykonywane są nasypy i wykopy, wzmocnienia gruntów, dolne i górne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz niektóre prace wykończeniowe. Wykonano dwa odcinki próbne z nawierzchni betonowej w ciągu trasy głównej. Na ukończeniu są roboty w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz wodociągowej. Wykonawca zakończył już rozbiórki budynków, wycinkę drzew, jak również porządkowanie terenu po wycince. Zaawansowanie rzeczowe na tym fragmencie trasy wynosi ok. 51 proc.

Najwięcej prac, 52 proc., wykonano do tej pory na odcinku Pieńki - Płońsk. Prace na tym blisko 14-kilometrowym fragmencie zaczęły się we wrześniu 2019 r. Wykonywane są nasypy i wykopy, wzmocnienia gruntów, dolne i górne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz niektóre prace wykończeniowe, np. humusowanie skarp z obsianiem trawą. Trwają prace w zakresie galanterii kamienno-betonowej. Na obiektach mostowych wykonywane są prace w zakresie konstrukcji nośnych, elementów wykończeniowych czy murków oporowych z gruntu zbrojonego. Na ukończeniu są roboty w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Półmetek przekroczyły roboty w zakresie: kanalizacji deszczowej, melioracji, kanału technologicznego. Rozpoczęto prace na przyszłych Miejscach Obsługi Pasażerów Dłużniewo i Ćwiklinek.

Na ukończeniu jest rozbiórka budynków, wycinka drzew, jak również porządkowanie terenu po wycince. Na wysokości Dłużniewa ruch przełożono na boczną, przebudowaną w ramach kontraktu drogę, co umożliwiło budowę mostów w ciągu trasy głównej i drogi serwisowej nad rzeką Raciążnica.

Łączny koszt budowy ponad 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Napierkami i Płońskiem, uwzględniając wartość robót, wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości, opracowanie dokumentacji, prace archeologiczne oraz wynagrodzenie nadzoru inwestycji, to blisko 2 mld zł.

Reklama

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj ponad 20 000 zł!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama