Budowa autostrad

Duży węzeł na A4 w Krakowie będzie przebudowany?

​Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w poniedziałek program inwestycji dla rozbudowy węzła A4 Kraków Południe, łączącego południową obwodnicę miasta z drogą krajową nr 7, czyli Zakopianką. Zadanie zaplanowano na lata 2025 - 2026.

"To niezmiernie ważna i oczekiwana przez kierowców inwestycja. Pozwoli zaoszczędzić czas spędzony w pojazdach, ograniczy emisję spalin oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa podróży. Dziś w godzinach szczytu miejsce to jest wąskim gardłem komunikacyjnym aglomeracji Krakowa" - powiedział minister infrastruktury.

Jak wskazał, podpisanie programu inwestycji oznacza przyznanie finansowania na realizację zadania. Umożliwia to rozpoczęcie przygotowań etapu dokumentacyjnego i w dalszej kolejności rozbudowy.

Węzeł Kraków Południe rozprowadza ruch pomiędzy południową obwodnicą Krakowa w ciągu autostrady A4 oraz dk7 (Zakopianką) i miastem Kraków.

Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński wskazał, że poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe, łącznicach i dk7 możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększona będzie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w kierunku Zakopanego. Niezbędne jest uzupełnienie węzła o brakujące łącznice Rzeszów - Centrum Krakowa oraz Centrum Krakowa - Rzeszów.

"Brak tych relacji skutkuje zawracaniem pojazdów na ul. Zakopiańskiej i ma negatywny wpływ na przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. Konieczna jest także likwidacja sygnalizacji świetlnej na łącznicy oraz przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Taklińskiego i  Poronińskiej" - zaznaczył.

W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic.

Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja deklaruje partycypację w kosztach odszkodowań i części robót. Zostanie zawarte porozumienie z miastem Krakowem w sprawie współfinansowanie tego zadania.

Prace przygotowawcze do rozbudowy węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2020 - 2024, a realizację robót na lata 2025 - 2026.

Od granicy miasta Krakowa na południe trwa już opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla rozbudowy dk7 w Libertowie. Do zakresu etapu dokumentacyjnego należy tu także uzyskanie decyzji środowiskowej i przygotowanie koncepcji programowej.

Powstanie dwupoziomowy węzeł i bezkolizyjne przejście dla pieszych. Ogłoszenie przetargu w systemie "projektuj i buduj" planowane jest pod koniec 2021r, a zakończenie budowy w 2025 r.

W ocenie GDDKiA dzięki przebudowie węzła autostradowego i tuż za nim budowie nowego układu komunikacyjnego z węzłem w Libertowie, poprawi się płynność przejazdu i bezpieczeństwo na ważnym dla ruchu tranzytowego, turystycznego i lokalnego odcinku Zakopianki.

Według generalnego pomiaru ruchu z 2015 r. średnio na odcinku Zakopianki między Krakowem i Głogoczowem przejeżdża ponad 40,8 tys. pojazdów na dobę

Reklama
PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy