Budowa autostrad

Dobre wiadomości o budowie drogi S12. Są przetargi na nowe odcinki

GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S12. Mają one łącznie 32 km i zlokalizowane są miedzy Piaskami a Chełmem.

Trwa też przetarg na wyłonienie wykonawcy odcinka Chełm - Dorohusk.

Przedłużenie drogi S12 na wschód

Pierwszy z odcinków, Piaski - Dorohucza (o długości 9,8 km), zaczynać będzie się na istniejącym węźle Piaski Wschód. Nowa droga początkowo przebiegać będzie po północnej stronie obecnej drogi krajowej nr 12, następnie przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna. W ramach inwestycji wybudowany zostanie m.in. most, siedem przejść dla zwierząt i sześć wiaduktów.

Odcinek Dorohucza - Chełm Zachód będzie liczył 22,5 km i przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Trasa połączy się z obwodnicą Chełma, na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji powstanie m.in. most, 14 wiaduktów i cztery przejścia dla dużych i średnich zwierząt. Wybudowany zostanie także węzeł drogowy Siedliszcze.

Reklama

S12 po nowym śladzie

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego. 

W drodze S12 pozostanie 5,7 km "dziura"

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu obu odcinków. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym zapadła decyzja o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. 

Droga ekspresowa S12 w przetargu i realizacji

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Z kolei w sierpniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy 23 kilometrów S12 na odcinku Chełm - Dorohusk.

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | droga S12
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy