Budowa autostrad

Cztery odcinki S19 na Podkarpaciu w budowie. Jak wygląda postęp prac?

Wraz z końcem roku rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postanowił podsumować, jak wygląda postęp prac na czterech realizowanych odcinkach drogi ekspresowej S19 wchodzącej w skład międzynarodowej trasy Via Carpatia.

W skład szlaku Via Carpatia w Polsce wchodzą odcinki 3 dróg ekspresowych

Trasa Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski będzie ona liczyć ok. 700 km. W Polsce szlak ten przebiega przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. W jego skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19. W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy. Na etapie przetargu są dwa odcinki o łącznej długości 11,6 km. Z kolei 72,9 km trasy są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) lub opracowywania dokumentacji do tej decyzji. W budowie są obecnie cztery, liczące łącznie ponad 42 km, odcinki tej trasy. Rzeszowski oddział GDDKiA postanowił podsumować ostatni rok na placach budowy tych fargmentów.

Reklama

Odcinek S19 Rzeszów Południe - Babice. Jak wygląda postęp prac?

Jeśli chodzi o liczący 10,3 km długości odcinek Rzeszów Południe - Babice, w tym roku prowadzone były głównie roboty ziemne, czyli tzw. odhumusowanie, wykopy, nasypy i wzmacnianie podłoża. W sumie wykonano blisko 443 tys. m3 nasypów i ok. 850 tys. m3 wykopów. Wykonawca prowadził także prace związane z zabezpieczaniem skarp wykopów i nasypów. Prace prowadzone były również na wszystkich obiektach inżynierskich i koncentrowały się na robotach palowych, zbrojeniu, deskowaniu i betonowaniu poszczególnych elementów konstrukcji obiektów.

Wykonawca zajął się również zaplanowanym na tym odcinku tunelem o długości 2,2 km zlokalizowanym pod górą Grochowiczna. W kończącym się roku prowadzone były roboty przygotowujące do rozpoczęcia drążenia i zabezpieczanie osuwisk. Ponadto na plac budowy trafiły wszystkie elementy mającej drążyć tunel maszyny TBM "Karpatka". Rozpoczęcie drążenia było zaplanowane na ten rok, jednak ze względu na wykrycie metanu, przeniesiono to na przyszły rok. Na placu budowy prowadzone są również prace związane z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Jak informuje GDDKiA, ogólne zaawansowanie prac wynosi ok. 42 proc.

Odcinek S19 Babica - Jawornik. We wrześniu wydano decyzję ZRID

W przypadku liczącego 11,6 km odcinka Babica - Jawornik we wrześniu wydana została decyzja ZRID. Następnie wytyczono granice pasa drogowego, a także sprawdzono teren pod kątem występowania niewybuchów. Rozpoczęła się również wycinka pojedynczych drzew. Przebudowane także zostały kanalizacja oraz sieć gazociągowa i wodociągowa. Wykonane zostały również pierwsze roboty palowe pod przyszłe podpory estakad i wiaduktów. Ogólne zaawansowanie prac wynosi ponad 5 proc.

Jak wygląda zaawansowanie prac na odcinku S19 Krosno - Miejsce Piastowe?

Jeśli chodzi o liczący ok. 10,9 km fragment Krosno - Miejsce Piastowe, prace rozpoczęły się w kwietniu. W kończącym się roku wytyczono trasę i punkty wysokościowe, a także rozebrano 24 obiekty kubaturowe. "W zakresie robót drogowych zdjęto prawie 200 tys. m2 warstwy ziemi, wymieniono 59 tys. m3 gruntów organicznych/słabonośnych" - informuje rzeszowski oddział GDDKiA. Oprócz tego prowadzono roboty mostowe na wszystkich zaplanowanych obiektach inżynierskich. W ich ramach wykonano m.in. prawie 18 tys. m3 wykopów fundamentowych, a także wymianę i stabilizację gruntu. Prowadzona jest również przebudowa istniejących sieci (m.in. wodociągowej). Rzeszowski oddział GDDKiA informuje, że zaawansowanie prac wynosi ponad 23 proc.

Odcinek S19 Miejsce Piastowe - Dukla. Co udało się zrobić od października?

W przypadku odcinka Miejsce Piastowe - Dukla o długości przeszło 10 km prace rozpoczęły się w październiku tego roku. Wykonawca wytyczył trasę oraz punkty wysokościowe. Wykonano 30,1 tys. m3 wykopów i 24,9 tys. m3 nasypów, a także "zdjęto prawie 200 tys. m2 warstwy ziemi urodzajnej". Prace prowadzone były również na obiektach inżynierskich. Rzeszowski oddział GDDKiA zwraca uwagę, że wykonano m.in. zbrojenie elementów żelbetowych czy wymianę gruntu. Ogólne zaawansowanie prac wynosi prawie 8 proc. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: droga Via Carpatia | droga ekspresowa s19
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy