Reklama

Tomasz

Witam, w styczniu miałem wypadek samochodowy, na śliskiej drodze wpadłem do rowu, została oszacowana szkoda całkowita a wypłacone mi zostało ok 40% sumy ubezpieczenia, próbowałem sprzedać samochód ale nie otrzymam za niego kwoty pozostałych 60% a jedynie ok 30%. Co mogę zrobić aby uzyskać większe odszkodowanie, czy pzu ma obowiązek pomóc mi w sprzedaży samochodu za wyszacowaną cenę?

Witam, w styczniu miałem wypadek samochodowy, na śliskiej drodze wpadłem do rowu, została oszacowana szkoda całkowita a wypłacone mi zostało ok 40% sumy ubezpieczenia, próbowałem sprzedać samochód ale nie otrzymam za niego kwoty pozostałych 60% a jedynie ok 30%. Co mogę zrobić aby uzyskać większe odszkodowanie, czy pzu ma obowiązek pomóc mi w sprzedaży samochodu za wyszacowaną cenę?

Jeżeli szkoda likwidowana była z ubezpieczenia autocasco zawartego w PZU S.A., "na wniosek właściciela pojazdu PZU SA może udzielić pomocy w zagospodarowaniu pozostałości według odrębnie określonych warunków w formie pisemnej, potwierdzającej ich przyjęcie przez strony umowy. W tym przypadku PZU SA określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania z uwzględnieniem indywidualnie ustalonych warunków umowy dotyczącej zagospodarowania pozostałości." (ogólne warunki ubezpieczenia autocasco §21.8 - o ile umowa została zawarta według aktualnych warunków). Tak więc Zakład nie jest zobowiązany do tego rodzaju pomocy, ale może jej udzielić na wyraźne życzenie poszkodowanego. Tym niemniej ubezpieczyciel w każdym przypadku powinien dokonać rzetelnej wyceny uszkodzonego pojazdu i uwzględnić ją w rozliczeniu.

Reklama

Należy zaznaczyć, że obecnie na rynku polskim do oszacowania tej wartości wykorzystuje się komputerowe systemy eksperckie firm Eurotax lub Info-Ekspert. Ponieważ algorytmy zawarte w tych narzędziach nie oddają rzeczywistości w sposób idealny, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są odpowiednie korekty uzyskanych wyników. Korekty te powinny uwzględniać rzeczywiste uwarunkowania rynkowe np. w postaci realnych ofert podmiotów zajmujących się skupem uszkodzonych pojazdów. W przypadku kwestionowania prawidłowości rozliczenia szkody, w tym oszacowania wartości uszkodzonego pojazdu, ma Pan prawo wystąpić z odwołaniem do właściwego Oddziału Okręgowego PZU S.A. (również za pośrednictwem jednostki likwidującej szkodę).

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy