Reklama

Rząd rozdaje bonusy?

28 maja br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z konwentem wojewodów.

28 maja br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z konwentem wojewodów.

Jeden z punktów spotkania poświęcony był przedstawieniu planów i działań koniecznych do przyspieszenia budowy dróg i autostrad.

Ze strony rządowej w spotkaniu wzięli udział: Grzegorz Schetyna - Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury, Zbigniew Rapciak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Maciej Trzeciak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lech Witecki - p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Reklama

Cel spotkania była eliminacja barier, które towarzyszą inwestycjom drogowym.

Minister Cezary Grabarczyk zaznaczył, że rząd działa w tej kwestii jako zespół łączący wysiłki Ministerstwa Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych

i Administracji oraz Rozwoju Regionalnego.

Rząd przygotował szereg zmian w prawie, między innymi nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nowelizację tzw. "specustawy drogowej", dzięki której decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę zastąpione będą jedną zintegrowaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. W trakcie spotkania z wojewodami omówione zostały także kwestie dotyczące nabywania nieruchomości pod budowę dróg, w tym zaproponowany w nowelizacji 5% bonus (od wartości nieruchomości) za szybkie udostępnienie nieruchomości, a także dodatkowa gratyfikacja za przekazywanie nieruchomości zabudowanych.

Minister Cezary Grabarczyk poinformował również o zmianach organizacyjnych dokonywanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Polegają one na decentralizacji działań GDDKiA - tj. przekazywaniu kompetencji w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych do oddziałów wojewódzkich. Minister zapowiedział także stopniowe przekazywanie do samorządów zadań, kompetencji oraz środków na utrzymanie dróg.

W kontekście współpracy z wojewodami przy realizacji rządowego programu budowy dróg szef resortu infrastruktury poinformował o oddelegowaniu, w każdym województwie, pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy odpowiedzialni będą wyłącznie za koordynację procesu wydawania przez urzędy wojewódzkie decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczynania i realizacji inwestycji drogowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy