Reklama

Policja podtrzymuje stanowisko

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej nadesłał do naszej redakcji wyjaśnienie w sprawie feralnego skrzyżowania ulic Żywieckiej i Skłodowskiej w Bielsku-Białej. Oto one.

W nawiązaniu do publikacji internetowej, pt. "Polemika z odpowiedzią Policji" z dnia 5 marca 2010 r., dot. listu mieszkańca Bielska-Białej w sprawie rzekomo wadliwie działającej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Skłodowskiej w Bielsku-Białej uprzejmie informuję, iż z treścią listu zapoznano Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej odpowiedzialnego za nadzór nad pionem ruchu drogowego.

Po zapoznaniu się z treścią niniejszej korespondencji podtrzymujemy stanowisko zawarte w odpowiedzi udzielonej Panu pismem z dnia 2 marca 2010r.

Jednocześnie informuję, iż w porozumieniu z Dyrekcją Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, którego celem działania - jak Panu z pewnością wiadomo - jest pełnienie funkcji zarządcy dróg i zarządu ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej, podjęto w tej sprawie stosowne działania.

Pracownicy Zarządu wspólnie z policjantami realizującymi czynności w zakresie inżynierii ruchu drogowego przeprowadzili monitoring pracy sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Skłodowskiej w Bielsku-Białej. Poczynione w tej sprawie ustalenia - o czym wspinano już we wcześniejszej korespondencji - nie potwierdziły nieprawidłowości w działaniu urządzeń sygnalizacji świetlnej. Przyczyną powstawania niebezpiecznych sytuacji jest natomiast niestosowanie się kierowców jadących główną ulicą Żywiecką (od strony Żywca) do wyświetlanych sygnałów i wjeżdżanie na skrzyżowanie w początkowej fazie sygnału czerwonego.

Z poczynionych ustaleń wynika nadto, iż kolejną przyczyną zaistniałej sytuacji jest przekraczanie przez kierowców dozwolonej prędkości 50 km/h. Programy pracy sygnalizacji świetlnej są projektowane na podstawie istniejących w tym zakresie przepisów, które uwzględniają przede wszystkim maksymalne warunki bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zachowanie odpowiedniej przepustowości skrzyżowania.

Podzielając troskę autora listu o bezpieczeństwo ruchu w mieście, w porozumieniu z dyrekcją Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, podjęto działania zmierzające do modernizacji ciągu ulicy Żywieckiej, w tym przebudowy newralgicznego skrzyżowania. Jednocześnie rozważana jest możliwość przeniesienia jednego z fotoradarów, (usytuowanego do tej pory na ulicy Żywieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Rolną) w miejsce wskazane powyżej (a więc na skrzyżowanie ulic Żywieckiej i Skłodowskiej w Bielsku-Białej).

Jednocześnie w dalszym ciągu, w miejsce to kierowane będą wzmożone patrole (wyposażone w wideoradary i wideorejestratory). Kierowcy, którzy dopuszczą się wykroczeń poniosą konsekwencje wynikające z Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz kodeksu wykroczeń.

Z poważaniem, nadkom. Krzysztof Gałuszka Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje