Reklama

Olej napędowy droższy o 17 groszy

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy wprowadzającej od 1 stycznia 2010 r. podwyżkę opłaty paliwowej na olej napędowy.

Podwyżka związana jest z dostosowaniem stawek polskich do unijnych minimów.

O wzroście opodatkowania zadecydował przede wszystkim wysoki kurs euro. W dniu 1 października 2009 r., który przyjęty jest w UE jako data referencyjna, wyniósł on 4,2450 zł/EUR - to znacznie więcej niż wynosił kurs zeszłoroczny (3,3819 zł/EUR). Wzrost kursu sprawił, że Polska musi podnieść stawkę opodatkowania oleju napędowego.

Zgodnie z wynegocjowanym...

...przy akcesji do UE okresem przejściowym Polska zobowiązała się sukcesywnie podnosić stawkę akcyzy na olej napędowy. W okresie od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 r. minimum wynosiło 245 euro/1000 l. Od 1 stycznia 2008 r. minimum wynosi 274 euro/1000 l. Od 1 stycznia 2010 r. - ma wynosić 302 euro/1000 l. Osiągnięcie minimum obowiązującego w całej UE (tj. 330 euro/1000 l) planowane jest na 1 stycznia 2012 r.

Reklama

Obecnie akcyza na olej napędowy wynosi 1048 zł/1000 l. Jest to zbyt mało, aby unijne minimum zostało spełnione. Mimo to, MF nie planuje podwyżki akcyzy. Spełnienie wymogów UE nastąpi przez podwyżkę opłaty paliwowej (która przez UE traktowana jest podobnie jak akcyza). Takie rozwiązanie forsowało Ministerstwo Infrastruktury, które chciało uzyskać dzięki temu większe środki na budowę dróg. Opłata paliwowa nie jest bowiem przychodem budżetu państwa, lecz trafia w 80% na Krajowy Fundusz Drogowy i w 20% na Krajowy Fundusz Kolejowy.

Wysokość opłaty paliwowej uregulowana jest w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym. Stawka opłaty waloryzowana jest co roku o wskaźnik inflacji. Obecnie, stawka opłaty paliwowej jest taka sama w przypadku wszystkich rodzajów paliw silnikowych i wynosi 115,76 zł za tonę. W przeliczeniu na 1000 l paliwa daje to w przypadku oleju napędowego 92,61 zł, a w przypadku benzyny - 89,72 zł.

Unijne minimum...

...opodatkowania oleju napędowego w przypadku Polski wynosić będzie od nowego roku 302 euro/1000 l, a więc 1281,99 zł (wg. kursu z dnia 1 października 2009 r.). Łatwo policzyć, że dla spełnienia wymogów UE opłata paliwowa w przypadku oleju napędowego musi wzrosnąć o 141,38 zł/1000 l (czyli o 118,23 zł/t).

Jednocześnie jednak zwiększenie opodatkowania benzyny i LPG nie jest wymagane, bowiem unijne minimum opodatkowania tych paliw wynosi 359 euro/1000 litrów (tj. 1524 zł/1000 l) w przypadku benzyny i 125 euro/t (tj. 530,63 zł/t) w przypadku LPG. Polskie stawki akcyzy i opłaty paliwowej łącznie wynoszą zaś w 2009 r. 1654,72 zł/1000 litrów benzyny i 811 zł/t LPG

Zgodnie z pomysłem Ministerstwa Infrastruktury wysokość opłaty paliwowej będzie więc od 1 stycznia 2010 r. zróżnicowana w zależności od rodzaju paliwa.

Stawka opłaty paliwowej...

...na olej napędowy wynosić będzie 233,99 zł/1000 l, a więc wzrośnie dokładnie o tyle, ile trzeba by osiągnąć unijne minimum. Stawka opłaty paliwowej na benzynę będzie wynosić 92,87 zł/1000 l, a więc wzrośnie - podobnie jak miało to miejsce dotychczas - jedynie o wskaźnik inflacji (3,5%). Stawka opłaty paliwowej na LPG i inne wyroby przeznaczone do napędu pojazdów wyniesie 119,82 zł/t, a więc również wzrośnie jedynie o poziom inflacji.

Podwyżka opłaty paliwowej na olej napędowy spowoduje wzrost detalicznych cen tego paliwa o przynajmniej 17 groszy na litrze (14 groszy wynikające ze wzrostu opłaty paliwowej + 22% VAT). Inflacyjna podwyżka nie powinna mieć natomiast znaczenia dla cen benzyny i LPG.

Robert Wielgórski Źródło: taxonline.pl Autor jest konsultantem w dziale prawno-podatkowym PricewaterhouseCoopers

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy