Reklama

Jak poruszać się wokół gdańskich cmentarzy

Wiele ograniczeń w ruchu czeka udających się na cmentarze w Gdańsku.

Ograniczenia w ruchu od dnia 29 października (sobota) od godz. 6.00

W rejonach siedmiu gdańskich cmentarzy zlokalizowanych przy ulicach: Dąbrowskiego, Brzegi, Opackiej, ks. Góreckiego, Kępnej, Srebrniki, Łostowickiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się na jezdniach przylegających bezpośrednio do tych cmentarzy. Parkowanie będzie możliwe wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych.

Ograniczenia w ruchu od dnia 31 października (poniedziałek) od godz. 9:00

Cmentarz przy ul. Srebrniki

Na ul. Róży Ostrowskiej oraz na fragmencie ul. Partyzantów, od ul. Reymonta do ul. Srebrniki, obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w kierunku ul. Srebrniki oraz wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się. Zakaz zatrzymywania będzie także obowiązywać na placu przed bramą cmentarza za wyjątkiem odcinka od ul. Srebrniki do bramy głównej cmentarza, gdzie obowiązywać będzie zakaz postoju. Postój taksówek znajdować się będzie przed bramą główną. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zostały wyznaczone: w istniejącej zatoce postojowej po lewej stronie jednokierunkowej ul. Róży Ostrowskiej, po lewej stronie ul. Srebrniki, na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich oraz po prawej stronie jednokierunkowego fragmentu ul. Partyzantów.

Reklama

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

Ul. Łostowicka na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Armii Krajowej zostanie zamknięta dla ruchu. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył: autobusów komunikacji miejskiej, oznakowanych pojazdów inwalidzkich, taxi i posiadaczy identyfikatorów oznaczonych literami "A" i "B". Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie możliwy od ul. Kartuskiej następującą trasą: ul. Kościelna, ul. Malczewskiego, ul. Pobiedzisko i ul. Pana Tadeusza. Wyjazd z osiedla tą samą trasą w kierunku odwrotnym. Na ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ul. Łostowicką na obu jezdniach obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Postój taxi funkcjonować będzie przed bramą główną cmentarza. Miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów "A" i "B" wyznaczone zostaną na parkingu żużlowym przy ul. Łostowickiej. Natomiast na prawym pasie jezdni ul. Armii Krajowej w kierunku obwodnicy, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką wyznaczony zostanie ogólnodostępny parking.

Ograniczenia w ruchu w dniu 1 listopada (wtorek) od godz. 6:00

Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego

Wzorem lat ubiegłych dojazd od stony ul. Trzeciego Maja jednokierunkową ul. Dąbrowskiego. Po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkingi wyznaczone zostaną na placu pomiędzy ulicami: Giełguda, Trzeciego Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda) oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego. Postój taxi funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

Ul. Brzegi

Dojazd w rejon cmentarza będzie się odbywał jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most), wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej. Fragment ul. Brzegi, od ul. Podmiejskiej do cmentarza, będzie zamknięty dla ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone będą po prawej stronie na obu odcinkach ul. Brzegi. Postój taxi przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

Cmentarz przy ul. Opackiej

Dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu (w relacji do Sopotu). Miejsca postojowe wyznaczone zostaną: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego, a także po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz przy lewej stronie ul. Czyżewskiego będą obowiązywać zakazy zatrzymywania się. Postój taxi przy ul. Opackiej, przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

Cmentarz prz ul. ks. Góreckiego

Dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem taxi. Wjazd taksówek na ul. ks. Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

Cmentarz przy ul. Kępnej

Po obu stronach jezdni na długości cmentarza obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się (nie będą one dotyczyć pobocza).

Cmentarz przy ul. Srebrniki

Dojazd do cmentarza będzie możliwy od strony ul. Grunwaldzkiej wyłącznie jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki. Tak jak w latach poprzednich pojazdy z kierunku Śródmieścia będą kierowane do skrzyżowania z ul. Grunwaldzkiej - al. Wojska Polskiego (na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo), gdzie po zawróceniu będą jechać ul. Grunwaldzką w stronę ul. Słowackiego. Pojazdy wyjeżdżające ul. Kościuszki będą mogły przejeżdżać skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką jedynie "na wprost". Jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku ul. Grunwaldzkiej zostaną skierowani na objazd ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina. Wyjazd z rejonu cmentarza Srebrzysko jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej i Partyzantów. Na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka - De Gaulle'a (na jezdni w kierunku Sopotu) zostanie uruchomiona dodatkowa sygnalizacja świetlna. Na jezdniach ulic: Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle'a stanowiących trasy dojazdów i wyjazdów na i z cmentarza będą obowiązywać zakazy zatrzymywania się. Postój taxi w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej.

Cmentarz przy ul. Kartuskiej

Dojazd od ul. Kartuskiej, na której będą obowiązywać zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem taxi do 1 minuty. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena - ul. Kartuska).

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

Ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego na długości od ul. Kartuskiej do ul. Armii Krajowej. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały taksówki, pojazdy inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą "A" (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu). Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza. Postój taxi na parkingu przed bramą główną cmentarza. Parking dla samochodów inwalidzkich zostanie wyznaczony przy bocznej bramie cmentarza (poniżej głównej bramy). Na jezdni ul. Nowolipie (w kierunku do ul. Kartuskiej) na odcinku od ul. Schuberta do ul. Kartuskiej zostanie urządzony parking. Dojazd do parkingu wyłącznie od strony skrzyżowania ulic: Nowolipie - Schuberta. Wyjazd z parkingu będzie możliwy na jezdnię ul. Nowolipie (w odległości ok. 20 m od ul. Kartuskiej) z obowiązującym kierunkiem ruchu do Moreny lub do ul. Kartuskiej w kierunku Obwodnicy. Ul. Armii Krajowej - od skrzyżowania z ul. Sikorskiego kierunku cmentarza zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Prawo wjazdu będą posiadały autobusy ZKM oraz pojazdy posiadające identyfikatory z literą "B" (zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Ruch ogólny z centrum w kierunku cmentarza oraz obwodnicy zostanie skierowany objazdem przebiegającym ulicami: Sikorskiego, Witosa do ul. Armii Krajowej lub do ul. Warszawskiej. Ul. Witosa na odcinku od ul. Dragana do ul. Wilanowskiej będzie jednokierunkowa w relacji do obwodnicy i cmentarza. Na ul. Warszawskiej będą obowiązywać zakazy zatrzymywania się. Ul. Cedrowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz zostaną wyznaczone na obu jezdniach ul. Armii Krajowej, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem ul. Cedrowej. Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dodatkowe miejsca postojowe będą udostępnione na ul. Wilanowskiej, do której dojazd będzie możliwy od strony skrzyżowania Warszawska - Łostowicka lub od ul. Witosa oraz na połowie jezdni ul. Kieleckiej, na której zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, w kierunku ul. Łódzkiej.

RMF/INTERIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje