Grzegorz C

Ile wynoszą składki OC na samochody napędzane ON?

Składka taryfowa za ubezpieczenie OC zależna jest od rodzaju pojazdu, okresu ubezpieczenia z uwzglądnieniem parametrów mających wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego oraz miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu identyfikowanego poprzez kod pocztowy. Na podstwie przesłanych informacji nie jest możliwe wyliczenie składki. W celu wyliczenia składki proszę napisać na adres: https://www.pzu.pl/?nodeid=https_kontakt_z_agentem, a w ciągu 24 godzin skontaktuje się nasz Agent lub zadzwonić pod numer infolinii 0 801 102 102 lub w serwisie www.pzu.pl

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama