Reklama

EWA

W jakim terminie zgłasza się spowodowanie wypadku do PZU?

W jakim terminie zgłasza się spowodowanie wypadku do PZU?

w swoim zapytaniu nie precyzuje Pani, z jakiego ubezpieczenia chciałaby Pani skorzystać. Jeśli szkoda powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego nie z Pani winy, prawdopodobnie przysługiwałyby Pani rozszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popelnienia przestepstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednakże celem szczegółowego zbadania sprawy i ustalenia terminow przedawnienia ewentualnych innych umow, z których mogłaby Pani otrzymac odszkodowanie w związku z przedmiotową szkodą, uprzejmie proszę o zgłoszenie się do jednostki organizacyjnej PZU S.A. najbliższej miejsca Pani zamieszkania. Tam też należy przedłożyć dokumenty dotyczące szkody i uzasadniające Pani roszczenia.

Reklama

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy