Reklama

Drogi Przyjazne Środowisku - Rzeczywistość czy slogan?

Przygotowanie inwestycji drogowej to proces długotrwały i pracochłonny również ze względu na ochronę przyrody. Autostrady i drogi ekspresowe powstają w Polsce przy zachowaniu najwyższych standardów ekologicznych.

Reklama

Przy budowie lub modernizacji każdej drogi tworzy się dziś kilka wariantów przebiegu trasy. Każdy z nich poddawany jest wnikliwej analizie naukowców, którzy oceniają stopień, w jakim inwestycja zagraża środowisku naturalnemu. Badany jest m.in. wpływ budowy na stan wód gruntowych, stanowiska roślin czy siedliska zwierząt. Na tej podstawie wybierane jest później rozwiązanie najmniej szkodzące środowisku.

Miliony na przyrodę

By dodatkowo zmniejszyć stopień ingerencji nowej inwestycji w przyrodę, drogowcy stosują ekologiczne technologie. Są też zobligowani do kompensowania powstałych na terenie budowy strat. Za drzewa wycięte pod przebieg jezdni muszą na przykład zalesić określony obszar nieużytków, objąć ochroną inny drzewostan, wybudować zbiorniki wodne czy wykonać meliorację rzek. Na takie działania drogowcy wydają rocznie kilkaset milionów złotych!

Mini oczyszczalnie

Nowe inwestycje wyposaża się też w urządzenia filtrujące wodę spływającą z powierzchni jezdni. By wraz z nieczystościami nie trafiała z asfaltu wprost do gruntu, za pomocą rowów i kanalizacji odprowadza się ją do zbiorników infiltracyjnych, piaskowników, osadników czy separatorów ropopochodnych, budowanych na poboczu dróg szybkiego ruchu. Tam deszczówka jest oczyszczona, by mogła wrócić do środowiska. Często do filtracji używane są też oczyszczalnie gruntowo-roślinne i wodno-roślinne, w których rolę filtrów pełnią organizmy żywe. W ostatnich latach wzdłuż dróg krajowych wybudowano prawie 1250 separatorów i ponad 1200 osadników.

Przejścia dla zwierząt

Drogowcy są też zobowiązani eliminować przedostawanie się do środowiska naturalnego i ludzkich osiedli hałasu powstającego na trasach szybkiego ruchu. W tym celu montowane są ekrany akustyczne, które pochłaniają dźwięki lub tworzą dla nich barierę. Na przeźroczyste tafle nalepia się sylwetki ptasich drapieżników, by odstraszały drobne ptactwo i przeciwdziałały kolizjom. Podobną rolę pełnią ogrodzenia wzdłuż ruchliwych tras - chronią zwierzęta przed wtargnięciem na jezdnię, a jednocześnie kierują je ku bezpiecznym przejściom.

Dla dużych i średnich ssaków buduje się obsadzone zielenią mosty nad trasą lub tunele pod nią; mniejsze przepusty powstają z myślą o drobnych ssakach, płazach i gadach. W przeliczeniu na długość polskich dróg ekspresowych i autostrad, jest ich w Polsce najwięcej, jeśli porównywać z innymi krajami Unii Europejskiej!

Jakie inwestycje ekologiczne towarzyszą budowie dróg ekspresowych i autostrad?

* Przed rozpoczęciem budowy przygotowuje się kilka projektów drogi, by wybrać ten, który najmniej szkodzi środowisku naturalnemu

* W czasie budowy wykorzystuje się ekologiczne technologie

* Przy trasach szybkiego ruchu instaluje się urządzenia oczyszczające wodę deszczową spływającą z asfaltu

* Na poboczach montuje są ekrany wygłuszające hałas

* Buduje się też przejścia dla zwierząt - zielone mosty i tunele. W przypadku, gdy inwestycja znacząco ingeruje w przyrodę, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi działania kompensacyjne, np. na wyznaczonym terenie sadzi drzewa czy buduje zbiorniki wodne

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy