Reklama

Autostrada A1

Zaawansowanie prac na autostradzie A1

Odcinek Gdańsk (Rusocin) - Grudziądz (Nowe Marzy)

* Odcinek o długości 91 km - W realizacji do końca 2008 roku

* Inwestor/wykonawca: konsorcjum Gdańsk Transport Company

Odcinek Grudziądz (Nowe Marzy) - Toruń

* Odcinek o długości 62 km

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji - uzyskana

* Wykupione zostało 99% gruntów

* Zakończono badania archeologiczno - terenowe

* Opracowanie wyników badań na ukończeniu W sierpniu 2006 r. podpisana została umowa z firmą Transprojekt Gdański na wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej (na wybór wykonawcy) z terminem wykonania - październik 2007 r. Na obecnym etapie prac nie występują jakiekolwiek trudności i opóźnienia.

Reklama

* Lata realizacji 2008 - 2010

Toruń - Stryków

* Długość odcinka: 144 km

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji - uzyskana

* Wykup gruntów: 70% Zakończenie procesu nabywania gruntów planuje się na koniec roku 2007 PB, PW i DP - przetarg w toku

* Realizacja - do 2010

Stryków - Pyrzowice

* Długość odcinka 180 km

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji - uzyskana

* Zaawansowanie procesu wykupu gruntów: 70%

* Realizacja - do 2010

Pyrzowice - Sośnica

* Długość odcinka 43 km

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji - uzyskana

* Wykup nieruchomości: 39%

* Realizacja - do 2010

Sośnica - Bełk

* Długość odcinka 15 km

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji - uzyskana

* Wykup gruntów: 99%

* Opracowano PB, PW i DP

* Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - podpisanie umowy 22 stycznia 2007 r. Podpisanie umowy z wykonawcą 22.01.2007 r.

Bełk - Świerklany

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji - uzyskana

* Nabyto część nieruchomości (18%), pozyskanie pozostałych planowane jest w 2007 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację z 14.12.2006 r.

* PB i PW - zakończenie prac projektowych - koniec maja 2007 r.

* Rozpoczęcie robót budowlanych - III/IV kw. 2007 r. z terminem realizacji inwestycji 27 miesięcy

Świerklany - Gorzyczki

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji - uzyskana

* Wykup gruntów - nabyto 93 % nieruchomości położonych w pasie drogowym. Dla pozostałych uzyskano tytuły prawne umożliwiające ich dysponowanie na roboty budowlane

* PB i PW - wykonane

* Przetarg ograniczony na wyłonienie wykonawcy budowy - w trakcie - procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót rozpoczęto w listopadzie 2006 r. ( z udziałem środków unijnych)

* Rozpoczęcie robót budowlanych - II kw. 2007 r. z terminem realizacji 26 miesięcy

Oznaczenia:

PB - projekt budowlany

PW - projekt wykonawczy

DP - dokumentacja przetargowa

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy