Kalkulator prędkości (km/h, m/s, mph)

Kalkulator przelicza prędkośc podaną w kilometrach na godzinę (km/h) na metry na sekundę (m/s) lub na mile na godzinę(mph).