Kalkulator mocy (kW, KM, BHP)

Kalkulator przelicza moc podaną w kilowatach (kW) na konie mechaniczne (KM) lub na BHP (brake horse power)