Kalkulator długości (cm, in. ft)

Kalkulator przelicza długość podaną w centrymetrach (cm) na cale (in.) lub na stopy (ft).