Reklama

Tutaj znajdziesz etapy postępowania w przypadku windykacji leasingowej

  • windykator odwiedza dłużnika, który pisemnie potwierdza przyjęcie wezwania do zapłaty, a także podpisuje oświadczenie o spłacie oraz raport z oględzin,
  • gdy dłużnik zapłaci zaległe, zlecone do windykacji raty oraz pokryje koszty windykacji, działania firmy windykacyjnej zostają zakończone, a dłużnik, z aktywną umową, kolejne raty rozlicza bezpośrednio z Wierzycielem,
  • gdy dłużnik nie zapłaci, następuje rozwiązanie umowy leasingu. Podczas interwencji u dłużnika sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, a następnie sprzęt zostaje przejęty,
  • w przypadku, gdy dłużnik ukryje przedmiot leasingu, złożone zostaje w prokuraturze rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • przedmiot leasingu przetransportowany zostaje na specjalny parking (np. we Fletnowie), a następnie po wycenie rzeczoznawcy, w zależności od uznania Wierzyciela, może zostać wystawiony na aukcję,
  • ze środków uzyskanych ze sprzedaży pokrywane są należności dłużnika, wszelkie koszty (w tym opłata za postępowanie windykacyjne, przejecie przedmiotu leasingu i jego "parkowanie" do czasu sprzedaży). Jeżeli kwota ze sprzedaży jest większa od wszystkich kosztów, to nadwyżka zwracana jest dłużnikowi. Jeżeli jest niższa - dłużnik musi dopłacić różnicę. Jak nie ureguluje płatności, sprawa trafia do sądu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje