Reklama

Stare prawo jazdy? Będą kary

Osoby posiadające prawo jazdy wydane w czasie od 1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r. powinny do końca tego roku wymienić je na nowe. Kierowcy, którzy nie wymienią starych praw jazdy w terminie, nie będą mogli się nimi posługiwać.

Jak policja będzie traktować osoby z przeterminowanym prawem jazdy?

Osoba legitymująca się nieważnym prawem jazdy będzie traktowana jak każdy, kto nie posiada dokumentu stwierdzającego, że może prowadzić pojazd. Zgodnie z taryfikatorem, za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 50 zł - przypomina podkomisarz Marcin Szyndler z 

Komendy Głównej Policji, zastrzegając jednocześnie, że nie ma co liczyć na przymykanie oczu w stosunku do osób, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Od trzech lat wiadomo, że określone grupy kierowców w określonych terminach muszą wymienić prawa jazdy. Zapominalscy niech więc lepiej nie liczą na taryfę ulgową - przestrzega policja.

Ministerstwo nie widzi problemu

Trudno określić, ile osób obudzi się 1 stycznia 2005 r. z nieważnym prawem jazdy. Szacuje się, że może ich być od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Ryszard Krystek, wiceminister infrastruktury, podkreśla, że resort nie zaniedbał żadnej okazji dla uświadomienia jak najszerszemu ogółowi społeczeństwa o upływającym z dniem 31 grudnia 2004 r. terminie wymiany kolejnej partii praw jazdy.

Reklama

Odpowiadając na pytania zaniepokojonych posłów, wiceminister Krystek powiedział w Sejmie 5 listopada, że "(...) nie ma żadnych rzeczowych przesłanek pozwalających twierdzić, jak duży procent posiadaczy praw jazdy nie przystąpi w końcu roku do wymiany lub nie zostanie załatwiony w terminie, a przez to pozbawiony ważności posiadanego prawa jazdy. Terminy wymiany dla poszczególnych okresów ich wydania podane zostały po raz pierwszy do publicznej wiadomości w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 13 maja 1999 r. Od tamtego czasu prowadzona była i jest informacja plakatowa, ostatnia - wiosną 2004 r.".

Do końca roku zostało tylko 37 dni roboczych, a na wydanie nowego prawa jazdy można czekać nawet 30 dni.

Sonda potwierdza chaos

Z naszej sondy wynika jednak, że nawet kierowcy taksówek, dla których przecież samochód jest narzędziem pracy, albo nic nie wiedzą o terminach wymiany praw jazdy, albo wiedzą, ale chcą to zrobić wiosną. Pan Łukasz B. z Radomia prawo jazdy otrzymał w 1991 r. z adnotacją dotyczącą ważności dokumentu określoną jako "bezterminowa". - Jakie jest umocowanie prawne zmuszające mnie do wymiany dokumentu na nowy? Czy zatrzymanie dokumentu przez policjanta motywowane przeterminowaniem jest zgodne z prawem? Jakim prawem zmuszany jestem do pokrycia kosztów związanych z wydaniem nowego dokumentu, skoro w 1991 r. spełniłem wszystkie warunki, łącznie z finansowymi? - pyta nasz czytelnik. Takich sygnałów, świadczących o istniejącym nieporozumieniu, otrzymujemy coraz więcej.

Nieważne "prawko" nie pozbawia uprawnień

Należy wyjaśnić, że obowiązujące przepisy nie podważają nabytych bezterminowo uprawnień do kierowania pojazdem, ale nakazują wymianę dokumentów potwierdzających te uprawnienia, wydanych przez właściwy organ. W dodatku wymiana nie odbywa się z urzędu, czyli automatycznie, ale na wniosek posiadacza prawa jazdy. Szczegóły tej procedury zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. nr 69, poz. 640 z późn. zm. - zobacz skan). Warto też pamiętać, że wymieniając prawo jazdy, należy wziąć pod uwagę datę jego wydania, a nie datę uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania. Data wydania dokumentu jest umieszczona pod zdjęciem posiadacza prawa jazdy. Nowe prawo jazdy powinniśmy otrzymać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Stare prawo jazdy zostanie unieważnione przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm kw. i zwrócone posiadaczowi.

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury przypomina, że:

do końca 2004 roku należy wymienić prawa jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r. Kierowca, który nie wymieni starego prawa jazdy we wskazanym terminie, nie będzie mógł się nim posługiwać, ponieważ straci ono ważność i do momentu wydania nowego dokumentu nie będzie mógł prowadzić pojazdu na podstawie starego (nieważnego już) prawa jazdy.

Wymagane dokumenty

 • wniosek (druk, który należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami),

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy profil z widocznym uchem,

 • kserokopia prawa jazdy,

 • dowód opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • dowód tożsamości.

  UWAGA: Wszelkie formalności związane z wymianą praw jazdy należy załatwiać w urzędzie miasta lub gminy (wydziały komunikacji) lub za pośrednictwem poczty.

  Opłaty

 • 5 zł - znaczek skarbowy na wniosek,

 • 50 gr - znaczek skarbowy na każdy załącznik,

 • 70 zł - za prawo jazdy.

  Terminy wymiany praw jazdy

 • wydane od 1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r. - wymiana do 31 grudnia 2004 r.,

 • wydane od 1 maja 1993 r. do 30 czerwca 1999 r. - wymiana do 30 czerwca 2006 r.,

 • wydane po 1 lipca 1999 r. - wymiana do 30 czerwca 2006 r.

  Jakie kary

  Taryfikator kar pieniężnych (załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń - Dz.U. nr 208, poz. 2023):

  Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

 • uprawnień do kierowania pojazdami - 500 zł,

 • uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu - 300 zł.

 • Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym - 100 zł.

 • Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów - 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów (nie więcej niż 250 zł.)

  Krzysztof Rak, rzecznik Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.: Od 1999 r. wydrukowaliśmy 9 milionów nowych praw jazdy. W tej chwili dziennie robimy 20 tys. tych dokumentów. Dwa lata temu, kiedy poprzedni termin wymiany wypadał na 31 marca 2003 r., dochodziliśmy nawet do ok. 30 tys. dziennie! Ile należy wymienić praw jazdy, tego nie wie nikt. Nawet Ministerstwo Infrastruktury.

  Ale średnio, w okresie kiedy jeszcze nikt specjalnie wymianą praw jazdy się nie przejmował, produkowaliśmy 5 - 6 tysięcy dziennie. Czyli można się domyślać, że wszystko, co jest na poziomie powyżej 6 tysięcy, należy zakwalifikować jako wymianę obowiązkową. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że czas produkcji nowych praw jazdy (dokumentu, wprowadzenia danych, przygotowania do wysyłki) nie przekracza 3-4 dni. Nie mamy z tym problemów, ponieważ stosunkowo łatwo jesteśmy w stanie zwiększyć nasze zdolności produkcyjne.

  Porozmawiaj na Forum.

 • Wasze komentarze
  No hate

  Wyrażaj emocje pomagając!

  Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

  Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

  Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Strona główna INTERIA.PL

  Polecamy