Reklama

Kiedy można stracić dowód rejestracyjny?

Patrole drogowe kojarzą się kierowcom głównie z "suszarkami" i ewentualnie z kontrolą trzeźwości. To jednak uproszczenie.

Spotkanie z patrolem może zakończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Kiedy policja dokona takiej czynności? I co dalej czeka kierowcę?

Przesłanek do zatrzymania dowodu rejestracyjnego jest co najmniej kilka. Policjant zatrzyma dokument jeżeli stwierdzi (lub będzie miał uzasadnione przypuszczenie), że pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska. Powodem do zabrania dowodu może być też brak badania technicznego lub nieprawidłowe wyznaczenie jego terminu.

Na baczności powinni mieć się kierowcy korzystający ze zniszczonego i nieczytelnego dokumentu - Policja ma prawo do jego zatrzymania. Tak samo stanie się też wtedy, kiedy stróże prawa będą mieli uzasadnione podejrzenie, że dowód rejestracyjny został przerobiony czy nawet podrobiony, a dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Reklama

Chodzi o OC

- Kierowcy dla własnego dobra powinni zwrócić też uwagę, gdzie dokonują badań technicznych - mówi Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl. - Kodeks Drogowy stawia sprawę jasno: jeśli badanie takie wykonała jednostka nieupoważniona to jest to podstawa do zatrzymania dowodu rejestracyjnego - wyjaśnia Florkowska. Zmotoryzowani powinni pamiętać też o ubezpieczeniu. Kierowca powinien okazać dokument, który potwierdza posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC - w przeciwnym razie będzie musiał pożegnać się ze swoim dowodem rejestracyjnym.

Na szczęście nie ma już zagrożenia odholowania samochodu na policyjny parking i nałożenia wysokiej grzywny. Jeśli kierowca posiada OC, a tylko zapomniał potwierdzenia, będzie mógł jechać dalej, przy czym zostanie ukarany mandatem w wysokości 50 zł . Taka stawka obowiązuje za brak każdego dokumentu wymaganego przepisami, a więc poświadczenia opłacenia OC, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.

Gorzej jeśli OC w ogóle nie zostało opłacone. Wówczas nie tylko należy je opłacić, ale konieczne będzie również zapłacenie kary nałożonej przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). A samochód trafi na policyjny parking.

Zabrali dowód i co dalej?

Co dzieje się kiedy Policja zatrzymuje dowód rejestracyjny? W takie sytuacji policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może też zezwolić kierowcy na warunkowe używanie pojazdu przez maksymalnie 7 dni. Jednak uwaga! Warunkowe korzystanie z samochodu nie zostanie przyznane kierowcy, w trzech przypadkach: jeśli nie okaże on OC, jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska.

W praktyce zezwolenie na użytkowanie jest wydawane, gdy samochód nie ma przeglądu. Brak ważnego badanie technicznego nie jest równoważny z tym, że samochód jest niesprawny i sprawia zagrożenie. Dowód rejestracyjny jest więc rekwirowany, a kierowca dostaje dokument, z którym w ciągu siedmiu dni musi się zgłosić na przegląd techniczny. Może również normalnie odjechać z miejsca kontroli drogowej.

Jeśli zatrzymany dokument został uznany za (prawdopodobnie) podrobiony czy zafałszowany, to policja odsyła go do organu, który go wydał. Jak można odzyskać swój dowód rejestracyjny? Prawo mówi jasno: zwrot dowodu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie. Czyli na przykład po okazaniu dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC lub naprawienia pojazdu.

Dowiedz się więcej na temat: uproszczenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy