Dwie kierujące cofały i się zderzyły. Kto jest winny w takiej sytuacji?

Patrol drogówki został wezwany do błahej kolizji, ale trudnej z prawnego punktu widzenia. Uczestniczki zdarzenia jednocześnie ruszyły zaparkowanymi obok siebie samochodami i jednocześnie chciały wycofać z parkingu na ulicę.

W takim przypadku nie ma znaczenia przepis mówiący o tym, że to cofający kierowca, ma wszystkim ustąpić. Ani też drugi, nakładający taki sam obowiązek na kierowcę włączającego się do ruchu, ponieważ obie panie były w identycznej sytuacji. Jak policjanci rozstrzygną takie zdarzenie?

(Fragment programu „Stop drogówka”)
Najlepsze tematy