Eksperci sceptycznie o „Planie Rozwoju Elektromobilności”

Aż 68 proc. przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych w Polsce uważa, że przedstawiony w ubiegłym roku przez rząd „Plan Rozwoju Elektromobilności” jest „nie do zrealizowania” w zakładanych ramach czasowych i ilościowych. Takie wnioski płyną z drugiej edycji raportu „MotoBarometr 2017. Nastroje w automotive” przygotowanego przez, wyspecjalizowaną w szeroko pojętej kontroli jakości, firmę Exact Systems.

Aż dwie trzecie osób zawodowo związanych z przemysłem motoryzacyjnym uważa, że rządowy plan w przedstawionym kształcie nie ma szansy na realizację! Brak - cechującego obecne władze - optymizmu to pochodna wielu wyzwań, z jakimi wiąże się wdrożenie rządowego projektu. Najważniejsze to brak odpowiedniej infrastruktury, w tym sieci doładowywania pojazdów oraz niska "elektroświadomość" Polaków.

Reklama

Ponadto, przedstawiciele polskich zakładów produkcyjnych zdają sobie sprawę, że zmiana technologiczna, z jaką wiąże się wprowadzenie napędu alternatywnego, to rewolucja na wielką skalę, która wymaga przygotowania kompleksowego łańcucha produkcyjnego oraz czasu. 21 proc. respondentów uważa, że polscy dostawcy mają zbyt niskie kompetencje i doświadczenie w obszarze elektromobilności, a 14 proc., że pozostało zbyt mało czasu na dostosowanie linii produkcyjnych w istniejących zakładach. Tylko co czwarty zapytany jest zdania, że kreślony przez rząd "Plan Rozwoju Elektromobilności" ma szansę powodzenia.

Przypominamy, ze "Plan Rozwoju Elektromobilności" opiera się na dwóch najważniejszych filarach - rozwoju "narodowego" samochodu elektrycznego oraz autobusu elektrycznego. Na pytanie, który segment ma większe szanse na sukces, blisko połowa przedstawicieli branży motoryzacyjnej wskazała... na e-Busa. Zaledwie co czwarty ankietowany uważa, że to samochód elektryczny może mieć większe szanse na powodzenie.

Warto pamiętać, że oba projekty obarczone są wieloma czynnikami ryzyka oraz związanymi z nimi wyzwaniami. Jednak o ile w przypadku samochodów elektrycznych obecnie mamy do czynienia zarówno z brakiem wystarczającej infrastruktury jak i zaplecza produkcyjnego, o tyle w przypadku autobusów z napędem elektrycznym, w Polsce funkcjonuje kilka zakładów produkujących, i to na skalę międzynarodową - podkreśla Paweł Gos - prezes zarządu Exact Systems S.A.

Co ciekawe, tylko 15 ankietowanych jest zdania, że realizacja "Planu Rozwoju Elektromobilności" jest w stanie wykreować wśród Polaków popyt na auta elektryczne. Tak niski odsetek optymistów może dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że budowanie "elektroświadomości" Polaków jest jednym z filarów rządowego projektu.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama