Polskie drogi

O tych przepisach nie wiedziałeś! Idziesz w pielgrzymce? Ty też możesz kierować ruchem

W życie weszło właśnie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji poszerzające krąg osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym. Prawo do "rządzenia" kierowcami na drodze mają nie tylko policjanci!

Przepisy określające osoby mogące wydawać kierowcom polecenia reguluje Prawo o ruchu drogowym. Ich listę szczegółowo określa art. 6 ust. 1. Znajdziemy na niej: policjantów, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego (zabezpieczających przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia), funkcjonariuszy Straży Granicznej, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, umundurowanych inspektorów kontroli skarbowej lub funkcjonariuszy celnych i strażników gminnych (miejskich).

Reklama

Zestawienie obejmuje również: pracowników kolejowych (na przejeździe kolejowym), osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub wykonujące roboty na drodze (na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi), osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię (w wyznaczonym miejscu), kierujących autobusem szkolnym (w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci), strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku (na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego) oraz strażaków (zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych w czasie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej).

To jednak nie wszystko. Kierowców obowiązuje również dodatkowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym. Na jego mocy uprawnienia takie posiadają też: ratownicy górscy (w czasie prowadzenia akcji ratunkowych), piloci drogowi (w czasie przejazdów pojazdów nienormatywnych), członkowie zespołów ratownictwa medycznego (w czasie akcji ratunkowych) oraz pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej (w czasie wykonywania czynności związanych z zapewnieniem  płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów).

Wielu zmotoryzowanych nie wie, że - na mocy wspomnianego rozporządzenia - bezwzględnie muszą się też stosować do poleceń dawanych im przez "osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w czasie przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu"! Ostatnio (nowelizacja z 13 czerwca 2018 roku) do listy dopisano też osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w czasie przejazdu pielgrzymki rowerowej.

Zgodnie z zapisami Prawa o ruchu drogowym - wszystkie osoby wykonujące zadania kierowania ruchem (poza służbami mundurowymi) muszą być wyposażone w tarczę do zatrzymywania pojazdów oraz ubranie z elementami odblaskowymi i napisem "KIEROWANIE RUCHEM" bądź "STOP".

Policja przypomina, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem są wiążące dla wszystkich jego uczestników: kierujących, pieszych czy rowerzystów. Niezastosowanie się do nich jest wykroczeniem określonym w art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń: "Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany" (od 20 do 5000 zł).

Paweł Rygas

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje