Reklama

Naoliwieni wiedzą

Nowoczesne płyny chłodnicze

Bezawaryjna eksploatacja pojazdu mechanicznego, a tym samym zadowolenie z jego użytkowania, wymaga od jego użytkownika minimum zaangażowania związanego z terminową wymianą materiałów eksploatacyjnych. Każdy użytkownik pamięta o wymianie opon, ściernych elementów układu hamulcowego, ponieważ te elementy bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo jazdy. Nie mniej ważnymi elementami są płyny eksploatacyjne, które również wpływają na nasze bezpieczeństwo i komfort użytkowania pojazdu mechanicznego. Płyny te to przede wszystkim oleje: silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne oraz płyny hamulcowe i chłodnicze.

Silnik spalinowy, który napędza pojazd emituje ogromne ilości ciepła. Jeżeli nie będziemy w stanie w odpowiedni sposób i z odpowiednią szybkością odebrać tego ciepła, możemy narazić jednostkę napędową na poważną awarię. Dlatego tak ważne są wysokiej jakości płyny chłodnicze, które charakteryzują się między innymi: bardzo dobrym współczynnikiem przejmowania ciepła, wysoką temperaturą wrzenia, wysoką odpornością na zamarzanie, niską tendencją do parowania i pienienia, a także muszą być kompatybilne z materiałami,  jakie są używane przy produkcji układów chłodzących. Równie istotne przy projektowaniu cieczy chłodzącej jest jej pełna zgodność z aktualnie obowiązującymi standardami OEM i wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi.

Reklama

Produkty ORLEN OIL, w tym także płyn chłodniczy PETRYGO spełniają wszystkie te  kryteria. Dodatkowo płyn PETRYGO nie zawiera w swoim składzie związków boru ani krzemu. Pierwiastki te są tanie w zakupie i produkcji lecz w sposób znaczący pogarszają wymianę ciepła, jaka zachodzi w chłodnicy. To z kolei ma zasadnicze znaczenie dla bezawaryjnej pracy silnika spalinowego. Technologie stosowane w płynach PETRYGO oparte są o nowoczesne dodatki bazujące na bezpiecznych kwasach organicznych oraz nowoczesnych związkach krzemoorganicznych, które gwarantują stabilną wymianę ciepła w całym okresie eksploatacji. Technologia PETRYGO zapobiega korozji wszystkich metali i ich stopów, z których zbudowane są chłodnice silników spalinowych. Chroni również metalowe części przed zużyciem związanym ze zjawiskiem kawitacji. Płyn chłodniczy PETRYGO posiada wysokie temperatury wrzenia, niskie parowanie i niską tendencję do pienienia oraz jest gwarantem odpowiednio niskiej temperatury krzepnięcia. Odpowiednio niska, rzeczywista  temperatura krzepnięcia jest bardzo ważna w sezonie zimowym, ponieważ brak obiegu czynnika chłodniczego po uruchomieniu silnika spalinowego jest potencjalną przyczyną natychmiastowej awarii.

Dodatkowo technologia ta działa w możliwym do wystąpienia miejscu ogniska korozji nie powodując przy tym zmian w odbiorze ciepła. Niektórzy producenci płynów używają jeszcze w swojej przestarzałej technologii produkcji typowych związków krzemu i boru. Stara technologia oparta o te składniki wypełnia całą powierzchnię układu tzn. tworzy warstwę ochronną wszędzie, gdzie przepływa płyn pogarszając tym samym warunki wymiany ciepła. Wytwarzająca się wówczas w układzie chłodzenia warstwa może i zabezpiecza przed korozją całą instalację, ale niestety posiada również szereg wad. Podstawowymi wadami takiego rozwiązania są: zmniejszenie przekroju elementów układu chłodniczego (na skutek narastania warstwy wypełniającej), pogorszenie warunków wymiany ciepła skutkujące pracą silnika w wyższych temperaturach. Bardzo ważnym skutkiem pracy silnika spalinowego przy niedostatecznym chłodzeniu komory spalania jest wzrost NOx w spalinach. Przy coraz bardziej rygorystycznym podejściu służb podczas kontroli pojazdów warto zminimalizować to ryzyko, dlatego warto stosować produkty z linii PETRYGO.

Używając wysokiej jakości płynu chłodniczego, możemy zminimalizować koszty eksploatacji pojazdu spalinowego.

ORLEN OIL oferując linię produktów PETRYGO jest w stanie zabezpieczyć przekrojowo potrzeby rynkowe:

PETRYGO Q NEW - przeznaczone  do samochodów 15-letnich i starszych, spełnia standardy VW G11, PN-C 40007:2000, BS 6580.

PETRYGO PLUS  - przeznaczone do samochodów osobowych i ciężarowych, 15-letnich i młodszych. Posiada aprobaty OEM VW, MB, MAN, DAF.

PETRYGO PRIME - przeznaczone  do samochodów osobowych 10-letnich i młodszych, posiada aprobaty VW.

PETRYGO HEAVY - przeznaczone do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych, autobusów, posiada aprobaty VW, MB, MAN.

 

materiały promocyjne

Reklama