Reklama

Budowa autostrad

Ruszyła rozbudowa punktu poboru opłat na A4

Na autostradzie A4 Katowice-Kraków trwają prace przy realizacji programu zwiększania przepustowości Placów Poboru Opłat (PPO).

Dotychczas poszerzony został PPO w Mysłowicach oraz Balicach. Ostatnim etapem tego projektu jest wymiana urządzeń poboru opłat. W poniedziałek w Mysłowicach rozpoczęły się prace zasadnicze w tym zakresie.

Zakończenie pierwszej fazy tej wymiany, która umożliwi wprowadzenie nowych metod płatności m.in. przy pomocy kart zbliżeniowych, flotowych, paliwowych, zaplanowano na koniec czerwca 2014 r.

Od 7 października br. w północnej części Placu Poboru Opłat w Mysłowicach, w kierunku Katowic, są prowadzone prace związane z wymianą urządzeń, na dwóch dobudowanych w ubiegłym roku, obecnie wyłączonych z ruchu pasach. Wedle zapewnień koncesjonariusza, ze względu na lokalizację planowanych prac, ich przebieg nie wpłynie znacząco na płynność przejazdu. W czasie trwania robót, dotychczas czynne stanowiska do obsługi pojazdów, będą nadal funkcjonować, choć mogą pojawić się chwilowe ograniczenia w ruchu poza godzinami szczytu.

Reklama

Na czas trwania prac nastąpią tymczasowe zmiany w organizacji ruchu w punkcie poboru opłat w Mysłowicach. Od 7 października do 14 grudnia br. dwa nowo wybudowane pasy zostaną oddzielone od reszty betonowymi barierami. 14 października br. na pięć kolejnych dni zostanie zamknięty skrajny prawy pas, dedykowany pojazdom ponadnormatywnym, a od 20 października do 16 listopada br. linia ta może być czasowo wyłączana z ruchu. Następnie od 21 do 26 października br. zamknięty zostanie pas nr 14, na którym w okresie od 27 października do 16 listopada br. mogą występować chwilowe wyłączenia z ruchu. Terminy lub zakres tymczasowej organizacji mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od postępu prac.

Uruchomienie do regularnego użytku linii, na których w poniedziałek rozpoczną się prace, nastąpi do końca bieżącego roku. Po zakończeniu okresu zimowego, analogiczne prace wykonywane będą sukcesywnie na kolejnych pasach poboru opłat.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama