Reklama

Budowa autostrad

Powstała pierwsza ze 100 obwodnic. Kierowcy mogą już jeździć

Kierowcy mogą już korzystać z pierwszej obwodnicy wybudowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Ma ona niespełna 2 km długości i pozwala ominąć miejscowość Smolajny w woj. warmińsko-mazurskim.

Inwestycja, o długości 1,76 km, obejmowała rozbudowę drogi krajowej nr 51 w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Wybudowano dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowę zakończono dwa miesiące przed terminem.

Ruch na obwodnicy odbywa się już według stałej organizacji. Jedynie wzdłuż drogi powiatowej nr 1364N są kontynuowane prace przy budowie części ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów oraz nasadzeń zieleni. 

Reklama

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy poprawiono parametry drogi krajowej, co pozwoli na ominięcie miejscowości i utrzymanie stałej prędkości. 

Kalendarium

  • 29 maja 2020 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej 
  • 5 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na realizację 
  • 15 grudnia 2020 r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację robót drogowych w systemie tradycyjnym 
  • 17 grudnia 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą  
  • 21 stycznia 2021 r. - rozpoczęcie prac 
  • 19 sierpnia 2022 r. - udostępnienie do ruchu 
  • 16 października 2022 r. - umowny termin zakończenia prac

Budowa obwodnicy Smolajn kosztowała 26 mln zł, a łączny koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Drogę wybudowano w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  


Program budowy 100 obwodnic

Rok temu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na realizację inwestycji, które będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, rząd przeznaczy 28 mld zł. W ramach Programu, powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Obecnie w budowie znajduje się 14 obwodnic o długości blisko 114 km, pozostałe 85 są na etapie przygotowawczym. 

***

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | program budowy dróg | Sto obwodnic

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy