Reklama

Budowa autostrad

Nowa ustawa o płatnych autostradach. Jakie nowości?

Biokomponenty stanowiące samoistne paliwa służące do napędu pojazdów będą podlegały opłacie paliwowej.

Takie rozwiązanie przyjął Sejm uchwalając zmianę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu drogowym.

Reklama

Sejm odrzucił poprawkę PiS mówiącą o nie pobieraniu opłat za przejazd autostradą w sytuacji, gdy co najmniej jeden pas ruchu jest zamknięty z powodu remontu lub przebudowy trwającej dłużej niż 30 dni.

Głównym celem nowelizacji jest zmiana przepisów w zakresie regulacji dotyczących procedury przetargowej na budowę i eksploatację autostrady albo wyłącznie autostrady w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ustawa precyzuje, że budować i eksploatować autostrady będą mogły: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz drogowa spółka specjalnego przeznaczenia. Oba te podmioty będą mogły powierzyć budowę i eksploatację autostrady innemu podmiotowi. Ustawa określa także listę podmiotów, które będą mogły pobierać opłaty za przejazd autostradami.

IAR/PAP

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Służące | GDDKiA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama