Reklama

Budowa autostrad

Droga ekspresowa S10 połączy Włocławek z Warszawą. GDDKiA podpisała umowy

Droga ekspresowa S10 połączy autostradę A1 z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Rozpoczynają się właśnie prace nad dokumentacją przygotowawczą dla budowy tej drogi.

Droga ekspresowa S10 będzie miała swój początek pod Włocławkiem i pobiegnie w kierunku Warszawy, łącząc się z projektowaną obwodnicą aglomeracyjną, za pośrednictwem której dotrze do budowanej drogi S7. 

GDDKiA podpisała dwie umowy z konsorcjum TPF (lider) i Databout (partner), które opracuje dokumentację przygotowawczą dla budowy tej drogi. Wartość prac to ponad 22 mln zł.

W czerwcu GDDKiA wybrała najlepsze oferty w podzielonym na dwie części przetargu na dokumentację. Z prawa do odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) skorzystał jeden z uczestników przetargu. W lipcu zapadł wyrok KIO, w wyniku którego podtrzymano ogłoszony wcześniej wybór, dzięki czemu możliwe było podpisanie umów z wykonawcą. 

Reklama

S10 - nowe połączenie między województwami

Zadaniem projektantów będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla dróg ekspresowych S10 oraz fragmentu S50 (DK50 - S7). Przetarg i realizację dokumentacji podzielono na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje odcinek przyszłej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego. 

Dokumentacja obejmie również połączenie S10 z Płockiem poprzez dwujezdniową DK60. Wykonawca STEŚ na obie części trasy przygotuje materiały i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej. W sumie na wykonanie całości przedmiotu umów wykonawca ma 44 miesiące, w tym na złożenie wniosku o DŚU 29 miesięcy. 

Nowy odcinek drogi S10 będzie miał około 100 km

W zależności od ostatecznie wybranego wariantu będzie to około 100 km nowego ekspresowego połączenia drogowego między dwoma województwami i około 20 km S50.

Obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonują 24 km drogi S10. W czerwcu ub. roku GDKKiA złożyła wniosek o wydanie DŚU dla powstania 40-kilometrowego odcinka S10 Wyrzysk - Bydgoszcz. W dalszym ciągu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy trwa rozpatrywanie wniosku. 

Budowa drogi ekspresowej S10

Podpisując 6 maja br. umowy na projekt i budowę GDDKiA rozpoczęła realizację dwóch odcinków S10: Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 oraz Solec - Toruń Zachód, o łącznej długości 30 kilometrów. Wartość obu kontraktów to ponad 836 mln zł. Wykonawcy obu odcinków rozpoczęli inwentaryzację przyrodniczą i prace projektowe.  

W sprawie odcinka Emilianowo - Solec, o długości 8,6 km, wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę. Z możliwości odwołania do KIO skorzystali pozostali wykonawcy biorący udział w przetargu. W maju GDDKiA złożyła skargę na wyrok KIO w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Warszawie. 1 sierpnia br. sąd ogłosił wyrok, który ją uwzględnił. Wkrótce, po zakończeniu kontroli przetargu oraz dostarczeniu gwarancji przez wykonawcę będziemy można podpisać umowę. 

W czerwcu miało nastąpić podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą 12-kilometrowego odcinka Toruń Zachód - Toruń Południe. Do złożenia podpisów jednak nie doszło, w związku z czym GDDKiA prowadzi rozmowy z następnym w kolejności oferentem uczestniczącym w przetargu. W sumie w przetargu bierze udział siedmiu wykonawców, z czego jedna oferta została odrzucona. 

W 2026 droga S10 połączy Bydgoszcz z Toruniem

Decyzją rządu z czerwca 2020 r., S10 Bydgoszcz - Toruń powstanie ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Całą 50-kilometrową drogą ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń pojedziemy w połowie 2026 roku. 

Trzeci pas na autostradzie A1

Dalej w kierunku Warszawy S10 będzie mieć wspólny 35-kilometrowy przebieg z autostradą A1. W związku z prognozowanym zwiększeniem natężenia ruchu na A1, również przez przeniesienie w przyszłości ruchu tranzytowego relacji Szczecin - Warszawa z A2, GDDKiA planuje dobudować trzeci pas ruchu. W styczniu br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji dla prac przygotowawczych dla rozbudowy autostrady A1 na odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. Ogłoszenie przetargu na dokumentację planowane jest jeszcze w tym roku. Zakres prac przygotowawczych obejmuje ponadto opracowanie dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz jej uzyskanie.  

W sumie droga S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie mieć około 180 km długości. W okolicy Naruszewa połączy się z planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Na początku lipca podpisano umowy na opracowanie dokumentacji STEŚ dla dwóch odcinków zachodniego fragmentu OAW, które połączą S10 z S7 na południe od Warszawy. 

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | droga s10

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy