Reklama

Budowa autostrad

A2: Kto zapłaci za ciężarówki?

Sąd Arbitrażowy rozstrzygnie spór dotyczący roszczeń Ministerstwa Infrastruktury wobec Autostrady Wielkopolskiej SA (AW SA) z tytułu nadpłaty rekompensat za przejazd ciężarówek Autostradą A2.

W lipcu 2010 roku Ministerstwo szacowało kwotę nadpłaty za okres od 2007 do 2009 roku na ponad 362 miliony złotych.

"W związku z tym, że tzw. rekompensaty będą wypłacane do czasu wygaśnięcia systemu winietowego tj. do 30 czerwca 2011 r., ostateczne ustalenie kwoty nadpłaty będzie możliwe po upływie wyżej wskazanego terminu." - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Mikołaj Karpiński.

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 1 września 2005 r., Autostrada Wielkopolska SA nie pobiera opłat za przejazd autostradą od pojazdów, za które została uiszczona opłata za przejazd po drogach krajowych - tzw. winieta.

Reklama

Według ministerstwa, AW SA z tytułu utraty przychodów otrzymuje zwrot środków finansowych, tzw. rekompensaty, w wysokości 70 proc. kwoty odpowiadającej iloczynowi faktycznej liczby pojazdów posiadających tzw. winietę oraz wynegocjowanej ze spółką AW SA stawki opłaty za przejazd autostradą.

Według rzecznika Ministerstwa Infrastruktury strony w 2005 r. ustaliły powyższą stawkę w oparciu o przedstawioną przez spółkę AW SA prognozę ruchu i przychodów, kierując się założeniem niepogorszenia ani niepolepszenia sytuacji finansowej spółki AW SA, w porównaniu do sytuacji, gdyby system rekompensat nie został wprowadzony.

"W trakcie procedury weryfikacji przedmiotowej stawki stwierdzono jej błędne oszacowanie. W konsekwencji doprowadziło to do wypłacania zawyżonych kwot rekompensat" - poinformował PAP Karpiński.

Zarząd Autostrady Wielkopolskiej SA w przesłanym PAP stanowisku poinformował, że "w związku z roszczeniami Ministerstwa Infrastruktury związanymi ze zwrotem rzekomych nadpłat za przejazdy samochodów ciężarowych, po konsultacjach z międzynarodowymi bankami finansującymi projekt, podjął decyzję o skierowaniu sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem arbitrażowym, przewidzianym Umową Koncesyjną".

Zarząd AW SA, jest zdania, że nie wystąpiły żadne nadpłaty z tytułu rozliczeń ze stroną rządową za przejazdy winietowe samochodów ciężarowych. "Żądanie Ministerstwa Infrastruktury zwrotu rzekomych nadpłat nie ma żadnej podstawy merytorycznej i nie jest udokumentowana realnymi i szczegółowymi wyliczeniami" - napisała w oświadczeniu spółka.

Według AW SA Umowa z 2005 roku uzyskała akceptację międzynarodowych banków finansujących projekt.

"Żadna poważna instytucja finansowa nie pozwoliłaby sobie na zaakceptowanie zmian w finansowanym przez nią przedsięwzięciu opierającym się na nierzetelnych, nieprawdziwych i nieuzgodnionych ze stroną publiczną założeniach." - głosi stanowisko spółki.

Nie wiadomo, kiedy dojdzie do rozstrzygnięcia sporu. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej z założenia nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach - są one niejawne.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: infrastruktura

Reklama

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy