Polski kierowca

Czy znasz dobrze przepisy? Sprawdź się!

Zapraszam do kolejnego quizu z przepisów ruchu drogowego.

Dzisiaj kilka ważnych znaków drogowych i pytania dotyczące zachowania się na drodze. Mam nadzieję, że ten quiz pomoże wam odświeżyć swoje wiadomości. A może o tych przepisach dowiecie się po raz pierwszy?

Na drugiej stronie są objaśnienia prawidłowych odpowiedzi.

Życzę miłej zabawy.

Polski kierowca

Odpowiedzi:

Pyt.1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych stanowi w § 87 ust. 1 pkt. 3:  Znaki (...) P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania" oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką. Oznacza to, że umieszczona na pasie ruchu strzałka kierunkowa zezwala tylko na zawracanie, natomiast nie zezwala na  skręcanie w lewo. Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku strzałki kierunkowej do skręcania w lewo, która zezwala także na zwracanie (o ile zawracanie nie jest zabronione znakiem zakazu i ruch nie jest kierowany sygnalizatorami kierunkowymi S-3).  

Reklama

Pyt. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych § 90 ust. 1: Znak P-17 "linia przystankowa" wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w § 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii. Przepis dotyczy oczywiście  pojazdów komunikacji publicznej i zatrzymania nie wynikającego z warunków ruchu. Przed linią przystankową umieszczona jest jednak linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów. W związku z tym kierujący ma obowiązek zatrzymać się przed tą linią warunkowego zatrzymania, jeżeli nie może kontynuować jazdy. A zatem w tej sytuacji kierującemu nie wolno wjechać na linię przystankową i zatrzymać się bezpośrednio za autobusem.

Pyt. 3. § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych określa, że:  Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych. A zatem ten znak nie dotyczy tylko samochodów osobowych, ale wszystkich pojazdów silnikowych (poza motocyklami jednośladowymi), a więc także samochódów ciężarowych, autobusów. Nie ma zresztą znaku, który zakazywałby wjazdu tylko samochodom osobowym.  

Pyt. 4. Art. 16 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi: Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. W tej sytuacji rowerzysta może jechać tylko poboczem, gdyż nie ma na nim żadnych utrudnień ani ograniczeń, natomiast jazda rowerem po pasie ruchu będzie powodować utrudnienie dla kierujących innymi pojazdami.

Pyt. 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych § 26 ust. 1: znak B-32 "stój - kontrola drogowa" oznacza obowiązek zatrzymania się. Kierujący zobowiązany jest zatrzymać się przed znakiem, chyba że policjant wskaże inne miejsce zatrzymania pojazdu. Zatrzymać należy się również wtedy, gdy policjant nie podaje sygnału do zatrzymania. Znak ten stosuje się w miejscach zmasowanych kontroli drogowych.

Pyt. 6. Art. 22 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym stanowi: Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. Jako zmianę pasa ruchu należy rozumieć każde wjechanie chociażby tylko częścią pojazdu na sąsiedni pas ruchu, niezależnie od tego, czy pasy ruchu są wyznaczone na jezdni czy nie. Należy mieć świadomość, że nawet takie chwilowe i częściowe wjechanie na inny pas ruchu może spowodować utrudnienie lub zagrożenie dla pojazdu poruszającego się tym sąsiednim pasem.

Pyt. 7.  Art. 19 ust. 4 ustawy stanowi: Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2) 80 m - jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt. 1.

W przypadku samochodu osobowego odstęp od poprzedzającego pojazdu musi wynosić co najmniej 50 m.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy