Reklama

Budowa autostrad

Będą nowe zasady wypłat za budowy dróg

Nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także duże firmy, które pracowały przy budowie autostrad i nie otrzymały zapłaty, będą mogły zwrócić się o wypłacenie zaległych należności - stanowi projekt noweli specustawy drogowej z 2012 r., którym we wtorek zajmie się rząd.

Nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także duże firmy, które pracowały przy budowie autostrad i nie otrzymały zapłaty, będą mogły zwrócić się o wypłacenie zaległych należności - stanowi projekt noweli specustawy drogowej z 2012 r., którym we wtorek zajmie się rząd.

Proponowane rozwiązania są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy specustwy - dotyczące spłaty należności firm, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych - powinny objąć też dużych podwykonawców.

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, stanowiła, że przedsiębiorcy, którzy pracowali przy budowie autostrad i dróg ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, mogą zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Reklama

Przepisy te wzbudziły jednak wątpliwości prezydenta Bronisława Komorowskiego, który złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ustawy. W czerwcu ub.r. TK podzielił wątpliwości i stwierdził, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, gdyż m.in. nie obejmuje dużych przedsiębiorców. Odnosiła się wyłącznie do tych firm, które spełniały wymagania dla mikroprzedsiębiorstw albo małego lub średniego przedsiębiorcy.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało PAP, że zgodnie z projektowanymi przepisami "nie tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również duże firmy (jako podwykonawcy) będą mogły zwrócić się do GDDKiA o zapłatę zaległych należności". Takie prawo ma przysługiwać "tym podmiotom, które zawarły umowę z generalnym wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez GDDKiA, jeśli generalny wykonawca zalega im z zapłatą za zrealizowane i odebrane roboty budowlane, dostawy materiałów i usługi".

Dodano, że tak jak obecnie, GDDKiA (do wysokości posiadanej gwarancji należytego wykonania umowy, złożonej przez generalnego wykonawcę) będzie mogła wypłacić podwykonawcy niezaspokojone przez generalnego wykonawcę należności finansowe. "Środki na spłatę, tak jak dotychczas, będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego" - wskazano.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji zapisano, że "mechanizm wypłat należności będzie funkcjonował w sposób obowiązujący dotychczas, a więc zgłoszenia dużych przedsiębiorców będą weryfikowane tak samo, jak zgłoszenia dokonywane przez przedsiębiorców uprawnionych do ich składania przed dokonaniem nowelizacji ustawy".

W ocenie ekspertów Business Centre Club proponowane zmiany, to krok w dobrym kierunku. "Duże przedsiębiorstwa będą miały wreszcie dostęp do spłaty przez GDDKiA niezaspokojonych przez wykonawcę należności. Jednak przepisy wprowadzające te zmiany powinny rozciągnąć moc obowiązywania nowych regulacji do należności zgłoszonych przed dniem wejścia w życie projektu" - stwierdzili.

W uzasadnieniu projektu noweli wskazano, że zgodnie z danymi GDDKiA łącznie na koniec grudnia 2013 r. zakończono rozpatrywanie (dokonano wypłat bądź odrzucono) 1297 zgłoszeń, spośród 1605 złożonych; "w sumie do dnia 31 stycznia 2014 r. na rzecz podwykonawców objętych działaniem ustawy wypłacono kwotę 179,27 mln zł".

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy