Reklama

Takie będą nowe prawa jazdy. Już od 19 stycznia!

W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowym prawom jazdy i nowym zasadom egzaminowania kandydatów na kierowców.

Podczas niej zaprezentowano wzory nowych praw jazdy.

Nowe prawo jazdy będzie kawałkiem plastiku, podobnie jak karta kredytowa. Na rewersie znajdą się daty nie tylko wydania uprawnienia dla danej kategorii (jak dotychczas), ale również data ważności danego uprawnienia. Nowe prawa jazdy nie będą już bowiem bezterminowe, ich ważność będzie przedłużona badaniami lekarskimi.

Jak zauważył jeden z naszych czytelników,, projektantom zabrakło konsekwencji. O ile na rewersie daty pisane są w formacie DD.MM.RR, o tyle na awersie odwrotnie - RRRR.MM.DD. Na obecnie obowiązujących dokumentów również na awersie obowiązuje zapis DD.MM.RR. To może wprowadzać nieco zamieszania np. podczas zagranicznej kontroli drogowej.

Reklama

Wprowadzenie nowego wzoru prawa jazdy nie oznacza obowiązku natychmiastowej wymiany dokumentu. Dotychczasowe prawa jazdy, wydane bezterminowo, będą wymieniane w latach 2028-2033.

Zmiany, które wejdą w życie 19 stycznia, wynikają z przyjętej w 2011 roku Ustawy o kierujących pojazdami. Miały być wprowadzone w lutym 2012 roku, ale ostatecznie termin ich wejścia w życie przesunięto na 19 stycznia 2013 r.

W czwartek Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych poinformowała, że - po 12 miesiącach przygotowań - system informatyczny oraz linia produkcyjna są w pełni gotowe do rozpoczęcia produkcji blankietów nowych praw jazdy. Po 19 stycznia wydawane będą nowe wzory dokumentów z kolorowym zdjęciem i z nowoczesnymi zabezpieczeniami. Nowe prawo jazdy będzie miało m.in. naniesiony mikrodruk i hologram.

PWPW poinformowała, że podpisała umowy na wdrożenie systemu teleinformatycznego wspierającego proces egzaminowania kandydatów na kierowców z 14 spośród 49 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego - wszystkimi na Mazowszu oraz ośrodkami w Krakowie, Częstochowie, Rzeszowie i Zielonej Górze, Bydgoszczy, Włocławku, Opolu i Legnicy. Podmiotem współpracującym z pozostałymi WORD-ami jest Instytut Transportu Samochodowego.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy dotyczą przede wszystkim części teoretycznej egzaminu. By uzyskać prawo jazdy kategorii B, zamiast 18 pytań wylosowanych z puli 500 - jak dotąd - egzaminowany będzie odpowiadał na 32 pytania z puli 3 tys. pytań. Przyszły kierowca, odpowiadając na pierwszych dwadzieścia pytań, będzie miał 20 sekund na przeczytanie każdego z nich i 15 sekund na odpowiedź. Do poprzednich pytań i oddanych odpowiedzi nie będzie powrotu, a więc i możliwości poprawienia ich.

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy